Standardutveckling · SIS/TK 507

Tekniska produktspecifikationer (TPS)

Huvuduppgiften för projektet är kommunikation av information från konstruktion via beredning till produktion, kontroll och kvalité samt service och sedermera skrotning/återvinning. Redan under produktutvecklingen måste hänsyn tas till krav som ska efterlevas under hela produktens livscykel.

Kraven från konstruktion måste uttryckas på ett klart och entydigt sätt så att de kan förstås under hela kedjan. Detta är särskilt viktigt när konstruktion och tillverkning kan finnas i olika länder. Ett standardiserat tekniskt "språk" är förutsättningen för all kommunikation av produktspecifikationer, i synnerhet när verbal kommunikation kan vara besvärlig.

Om inte produktspecifikation är entydigt definerad kan det resultera i kassationer och reklamationer, i värsta fall med produktansvarsprocesser som följd och därmed stora kostnader och andra konsekvenser, t.ex. förlorad tilltro till företaget, negativ miljöpåverkan.

Mer information om kommitténs arbete:

GPS-termer Nya aktuella termer
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 70 standarder
EN ISO 13385-2, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätutrustning för dimensionsmätning - Del 2: Djupskjutmått - Utformning och metrologiska krav
EN ISO 10360-10, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 10: Laserspårare (laser trackers) för punkt till punkt-mätning (ISO/DIS 10360-10:2019)
EN ISO 2692, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Form- och lägetoleranser - Max materialkrav (MMR), min materialkrav (LMR) och reciprocitetskrav (ISO/DIS 2692:2019)
ISO 16610-45, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 45:
ISO 25178-72:2017/Amd 1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 72: XML fil-format x3p - Amendment 1
ISO 24351, Allmänna krav för tredimensionell modellering för mekaniska produkter
EN ISO 22081, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Geometrisk toleranssättning - Hans L: Generella GPS specifikationer Ebbe: Övergripande och allmänna GPS-specifikationer John Österlund: Generella geometriska och dimensionella specifikationer
EN ISO 18388, Teknisk produktdokumentation (TPD) - Släppningssår - Typer och mått
EN ISO 13715, Ritregler - Kanter med odefinierad form - Ritningsangivning och måttsättning
EN ISO 129-1, Teknisk produktdokumentation (TPD) - Angivelse av mått och toleranser - Del 1: Allmänna principer (ISO 129-1:2018, IDT)
EN 17343, Järnvägar - Generella termer och definitioner
EN ISO 25178-700, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 700: Kalibrering, justering och verifiering av topografiska areamätande instrument
ISO 25178-700, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 700: Kalibrering, justering och verifiering av topografiska areamätande instrument
ISO 25380-1, Järnvägar - Klassificeringssystem för järnvägsfordon - Del 1: Allmänna principer
ISO 129-1:2018/Amd 1, Teknisk produktdokumentation (TPD) - Angivelse av mått och toleranser - Del 1: Allmänna principer - Tillägg 1
ISO 15519-1, Schemaregler för processindustrin - Del 1: Allmänna regler
ISO 8062-4, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstoleranser och geometriska toleranser för formstycken - Del 4: Generella toleranser för gjutgods angiven med ytformstolerans till ett referenssystem
ISO 8887-2, Teknisk produktdokumentation - Konstruktion för tillverkning, sammasättning, isärtagning och sluthantering av produkter - Del 2: Termer och definitioner
ISO 24096, Teknisk produktdokumentation - Klassificering av krav
ISO 16610-29, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 29: Linjära profilfilter - Vågelementsplines
EN ISO 16610-29, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 29: Linjära profilfilter - Vågelementsplines
ISO 10360-10, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 10: Laserspårare (laser trackers) för punkt till punkt-mätning
ISO 13385-2, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätutrustning för dimensionsmätning - Del 2: Djupskjutmått - Utformning och metrologiska krav
ISO 7083, Form- och lägetoleranser - Proportioner och mått för symboler
EN ISO 7083, Form- och lägetoleranser - Proportioner och mått för symboler
EN ISO 128-3, Teknisk produktdokumentation (TPD) - Allmänna ritregler - Del 3: Vyer och snitt
EN ISO 128-2, Teknisk produktdokumentation (TPD) - Allmänna ritregler - Del 2: Linjer
EN ISO 128-100, Teknisk produktdokumentation (TPD) - Allmänna ritregler - Del 100: Index
EN ISO 128-1, Teknisk produktdokumentation (TPD) - Allmänna ritregler - Del 1: Introduktion och index
ISO 10209, Teknisk produktdokumentation - Termer och definitioner - Termer för tekniska ritningar, produktdefinitioner och dokumentation
EN ISO 10209, Teknisk produktdokumentation - Termer och definitioner - Termer för tekniska ritningar, produktdefinitioner och dokumentation
EN ISO 25178-2, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 2: Termer, definitioner och parametrar
ISO 25178-2, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 2: Termer, definitioner och parametrar
ISO 16610-61:2015/Amd 1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 61: Linjära arealfilter - Gaussfilter - Tillägg 1
ISO 16792, Teknisk produktdokumentation - Regler för presentation av produktdefinierande data i 3D miljö
EN ISO 10360-5, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 5: Koordinatmätmaskiner använda med mätspetskonfiguration
EN ISO 16610-61:2015/A1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 61: Linjära arealfilter - Gaussfilter - Tillägg 1
ISO 2692, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Form- och lägetoleranser - Max materialkrav (MMR), min materialkrav (LMR) och reciprocitetskrav (RPR)
ISO/IEEE 82079-1, Utarbetande av bruksanvisningar - Strukturering, innehåll och redigering - Del 1: Allmäna principer och krav
EN ISO 10360-13, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk översyn av koordinatmätsystem (CMS) - Del 13: Optiska 3D CMS
ISO 6414, Ritningsregler - Förenklad ritning av glasprodukter
ISO/TR 23276, Program flowchart for feature parameters
ISO 81346-10, Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 10: Kraftverksanläggningar
ISO 10360-13, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk översyn av koordinatmätsystem (CMS) - Del 13: Optiska 3D CMS
EN ISO 13385-1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätutrustning för dimensionsmätning - Del 1: Skjutmått - Utformning och metrologiska krav
EN ISO 10360-11, Geometriska produktspecifikationer (GPS) -
ISO 10360-5, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 5: Koordinatmätmaskiner använda med en eller flera mätspetsar
ISO 10360-11, Geometriska produktspecifikationer (GPS) -
IEC/IEEE DIS 82079-1, Utarbetande av bruksanvisningar - Strukturering, innehåll och redigering - Del 1: Allmäna principer och krav
ISO 128-100, Teknisk produktdokumentation (TPD) - Allmänna ritregler - Del 100: Index
ISO 128-3, Teknisk produktdokumentation (TPD) - Allmänna ritregler - Del 3: Vyer och snitt
ISO 128-2, Teknisk produktdokumentation (TPD) - Allmänna ritregler - Del 2: Linjer
ISO 128-1, Teknisk produktdokumentation (TPD) - Allmänna ritregler - Del 1: Introduktion och index
EN ISO 21920-3, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Part 3: Specification operators
EN ISO 21920-2, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters
EN ISO 21920-1, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Part 1: Indication of surface texture
ISO 22081, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Geometrisk toleranssättning - Globala och generella GPS specifikationer
ISO 13385-1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätutrustning för dimensionsmätning - Del 1: Skjutmått - Utformning och metrologiska krav
ISO 21920-1, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Part 1: Indication of surface texture
ISO 21920-2, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters
ISO 21920-3, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Part 3: Specification operators
EN ISO 5459, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Geometriska toleranser - Referenser och referenssystem
EN ISO 15530-4, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Koordinatmätmaskiner (CMM) : Teknik för bestämning av mätosäkerhet - Del 4: Utvärdering av mätosäkerhet genom simulering
EN ISO 21204, Titelförslag1: Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kanter och övergångar med definierad form Titelförslag 2: Specifikation av definierade övergångar och radier
EN ISO 6414, Ritningsregler - Förenklad ritning av glasprodukter
ISO 21204, Titelförslag1: Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kanter och övergångar med definierad form Titelförslag 2: Specifikation av definierade övergångar och radier
ISO 21143.2, Teknisk produktdokumentation (TPD) - Krav på sammansättningstest av digital modell inom mekanikområdet
IEC 81346-2, Teknisk produktdokumentation - Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 2: Klassificering av objekt och koder för klasser
EN ISO 25178-73, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 73: Defekter på fysiska normaler - Termer och Definitioner
ISO 5459.2, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Geometriska toleranser - Referenser och referenssystem
Visa fler Visa färre
Utgivet 363 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 507/AG 01, Teknisk dokumentation
SIS/TK 507/AG 03, Anläggningsdokumentation och schemasymboler
SIS/TK 507/AG 05, GPS och verifiering - Toleranser
SIS/TK 507/AG 06, GPS och verifiering - Mätteknik
SIS/TK 507/AG 07, Skriv- och ritmateriel
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Arbetet sker i olika arbetsgrupper som speglar olika internationella grupper
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation Ritningar, scheman och kartor Regler för maskinritningar Dokumentation av tekniska produkter


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe

Sven Radhe
Projektledare
08-55552112
sven.radhe@sis.se

Maria Andersson

Maria Andersson
Projektassistent
08-55552175
maria.andersson@sis.se