Standardutveckling · SIS/TK 507

Tekniska produktspecifikationer (TPS)

Huvuduppgiften för projektet är kommunikation av information från konstruktion via beredning till produktion, kontroll och kvalité samt service och sedermera skrotning/återvinning. Redan under produktutvecklingen måste hänsyn tas till krav som ska efterlevas under hela produktens livscykel.

Kraven från konstruktion måste uttryckas på ett klart och entydigt sätt så att de kan förstås under hela kedjan. Detta är särskilt viktigt när konstruktion och tillverkning kan finnas i olika länder. Ett standardiserat tekniskt "språk" är förutsättningen för all kommunikation av produktspecifikationer, i synnerhet när verbal kommunikation kan vara besvärlig.

Om inte produktspecifikation är entydigt definerad kan det resultera i kassationer och reklamationer, i värsta fall med produktansvarsprocesser som följd och därmed stora kostnader och andra konsekvenser, t.ex. förlorad tilltro till företaget, negativ miljöpåverkan.

Mer information om kommitténs arbete:

GPS-TPD Termer Nya aktuella termer
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 60 standarder
ISO 15519-1, Schemaregler för processindustrin - Del 1: Allmänna regler
ISO 16610-45, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 45:
EN ISO 16610-45, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 45: Morfologiska profilfilter: Segmentering
ISO 3135, Marking pens — Durability of writing line — Documentary use (DOC)
EN 9300-125, Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Del 125: Explicit CAD-monteringsstruktur med produkt- och tillverkningsinformation (PMI)
EN 9300-121, Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data - Del 121: Semantisk representation med explicit geometri i 3D CAD med produkt- och tillverkningsinformation
EN 9300-120, Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data - Del 120: Explicit geometri i 3D CAD med grafisk produkt- och tillverkningsinformation
ISO 4351, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Association
EN ISO 4351, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Association
ISO 18183-1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Partitionering — del 1: Termer, definitioner och grundläggande begrepp
ISO 18183-2, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Partitionering — Del 2: Nominell modell
ISO 18183-3, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Partitionering — Del 3: Metoder för specifikation och verifiering
EN ISO 18183-1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Partitionering — del 1: Termer, definitioner och grundläggande begrepp
EN ISO 18183-2, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Partitionering — Del 2: Nominell modell
EN ISO 18183-3, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Partitionering — Del 3: Metoder för specifikation och verifiering
ISO 5463, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Formmätningsutrustning; Roterande axelform mätinstrument - Design och metrologiska egenskaper
ISO/PAS 81346-4, Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 4: Kraftverksanläggningar - Modellering av koncept och riktlinjer
EN ISO 5463, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Formmätningsutrustning; Roterande axelform mätinstrument - Design och metrologiska egenskaper
ISO 5059-1, Geometrical product specifications (GPS) — Dimensional measuring equipment: inside micrometers — Part 1: Two-point inside micrometers — Design and metrological characteristics
EN ISO 5059-1, Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: inside micrometers - Part 1: Two-point inside micrometers - Design and metrological characteristics
ISO 82079-2, Utarbetande av bruksanvisningar - Strukturering, innehåll och redigering - Del 2: Ytterligare vägledning för instruktioner för montering av självmonteringsprodukter
ISO 7533, Technical product documentation (TPD) — Identification of the specifications in the technical product documentation (TPD)
ISO 7499, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Unik identifiering av ytor (UISI)
ISO 11540, Ritmateriel - Skriv- och ritinstrument - Krav på hattar till pennor för att minska risken för kvävning
ISO/TR 16610-32, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 32: Robusta profilfilter: Splinesfilter
ISO/TR 23850, Geometrical Product Specification (GPS) — Association — Mathematical concepts
ISO 8887-3, Teknisk produktdokumentation - Konstruktion för tillverkning, sammasättning, isärtagning och sluthantering av produkter - Del 3:
ISO 5459:2011/Amd 1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Geometriska toleranser - Referenser och referenssystem - Tillägg 1
ISO 14617-2, Grafiska symboler för scheman - Del 2: Grafiska symboler
IEC 81355-1, Klassificering och beteckning av dokument för anläggningar, system och utrustning — Del 1: Regler och klassificeringstabeller
EN 9300-001, Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data - Del 001: Struktur
ISO 14617-1, Grafiska symboler för scheman - Del 1: Allmänna regler
EN ISO 5459:2011/A1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Geometriska toleranser - Referenser och referenssystem - TIllägg
ISO/TS 15530-2, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Koordinatmätmaskiner (CMM): Teknik för bestämning av mätosäkerhet — Del 2:
ISO 20223, Technical product documentation (TPD) -Representation and identification of situation features
ISO 10360-102, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätsystem (CMS) - Del 102:
ISO 16610-21, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 21: Linjära profilfilter: Gaussiska filter
ISO 16610-31, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 31: Robusta profilfilter: Gaussiska regressionsfilter
ISO 25178-601, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 601: Nominella egenskaper hos släpnålsinstrument
ISO 25178-602, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 602: Nominella egenskaper hos beröringsfria (kromatisaka konfokala) instrument
ISO 25178-603, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 603: Nominella egenskaper hos beröringsfria (fasskiftande interferensmikroskopi-) instrument
ISO 25178-604, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 604: Nominella egenskaper hos optiska givare
ISO 25178-605, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 605: Nominella egenskaper hos beröringsfria (autofokus) instrument
ISO/IEC 81346-14, Teknisk produktdokumentation - Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 14: Tillverkningssystem
ISO 24351, Allmänna krav för tredimensionell modellering för mekaniska produkter
CEN ISO/TS 15530-2, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Koordinatmätmaskiner (CMM): Teknik för bestämning av mätosäkerhet — Del 2:
EN ISO 10360-102, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätsystem (CMS) - Del 102:
ISO 24096-1, Teknisk produktdokumentation - Klassificering av krav — Del 1: Ramverk
ISO 24096-2, Teknisk produktdokumentation - Klassificering av krav — Del 2: Klassificering baserad på svårighetsgrad och känslighet
ISO 12179, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Kalibrering av släpnålsinstrument
ISO/TS 81346-101, Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 101: Modelleringskoncept och riktlinjer för kraftförsörjningssystem
ISO 6023, .
EN 9300-007, Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM data - Del 007: Termer och hänvisningar
ISO 14405-1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstoleranser - Del 1: Linjära storleksmått
ISO/IEC 81346-2, Teknisk produktdokumentation - Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 2: Klassificering av objekt och koder för klasser
ISO/IEC/IEEE 23612, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Association
ISO/IEC 81346-50, Teknisk produktdokumentation - Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 2: Klassificering av objekt och koder för klasser
EN ISO 14405-1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstoleranser - Del 1: Linjära storleksmått
EN ISO 24096-1, Teknisk produktdokumentation - Klassificering av krav — Del 1: Ramverk (ISO/DIS 24096-1:2023)
EN ISO 24096-2, Teknisk produktdokumentation - Klassificering av krav — Del 2: Klassificering baserad på svårighetsgrad och känslighet (ISO/DIS 24096-2:2023)
Visa fler Visa färre
Utgivet 363 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 507/AG 01, Teknisk dokumentation
SIS/TK 507/AG 03, Anläggningsdokumentation och schemasymboler
SIS/TK 507/AG 05, ISO GPS - Toleranser
SIS/TK 507/AG 06, ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur
SIS/TK 507/AG 07, Skriv- och ritmateriel
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Arbetet sker i olika arbetsgrupper som speglar olika internationella grupper
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Publicerade artiklar Lättsmält nr1 april 2023

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation (01) Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Regler för maskinritningar (01.100.20) Dokumentation av tekniska produkter (01.110)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal
Klicka här

För att ta dig till anmälan för gratis grundkurs i standardisering
Klicka här

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

sdg4.png
sdg9.png
sdg12.png

Läs mer om de globala målen här >

 

Kalender

2023
oktober
tis
17
SIS/TK 507/AG 06, ISO GPS - Mätteknik och ytstruktur HYM SIS
10:00 - 16:00
ons
18
ISO/TC 507/AG 05, ISO GPS - Toleranser SIS HYM SIS
10:00 - 16:00
tor
19
SIS/TK 507/AG 01 - TPD HYM SIS
10:00 - 16:00
2024
mars
fre
15
ISO/TC 213 Plenary meeting Teddington, UK
09:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe
Projektledare
sven.radhe@sis.se

Maria Andersson
Projektkoordinator
maria.andersson@sis.se

Richard Lindqvist
Ordförande
SAAB AB