Standardutveckling · SIS/TK 507

Tekniska produktspecifikationer (TPS)

Huvuduppgiften för projektet är kommunikation av information från konstruktion via beredning till produktion, kontroll och kvalité samt service och sedermera skrotning/återvinning. Redan under produktutvecklingen måste hänsyn tas till krav som ska efterlevas under hela produktens livscykel.

Kraven från konstruktion måste uttryckas på ett klart och entydigt sätt så att de kan förstås under hela kedjan. Detta är särskilt viktigt när konstruktion och tillverkning kan finnas i olika länder. Ett standardiserat tekniskt "språk" är förutsättningen för all kommunikation av produktspecifikationer, i synnerhet när verbal kommunikation kan vara besvärlig.

Om inte produktspecifikation är entydigt definerad kan det resultera i kassationer och reklamationer, i värsta fall med produktansvarsprocesser som följd och därmed stora kostnader och andra konsekvenser, t.ex. förlorad tilltro till företaget, negativ miljöpåverkan.

Mer information om kommitténs arbete:

GPS-TPD Termer Nya aktuella termer
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 49 standarder
IEC 81346-2, Teknisk produktdokumentation - Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 2: Klassificering av objekt och koder för klasser
ISO 10360-11, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Godkännande- och omprövningstester för koordinatmätningssystem (CMS) - Del 11: CMS med principen om röntgenberäknad tomografi (CT) (ISO 10360-11: 2021)
ISO 24096, Teknisk produktdokumentation - Klassificering av krav
ISO 8887-2, Teknisk produktdokumentation - Konstruktion för tillverkning, sammasättning, isärtagning och sluthantering av produkter - Del 2: Termer och definitioner
ISO 8062-4, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstoleranser och geometriska toleranser för formstycken - Del 4: Generella toleranser för gjutgods angiven med ytformstolerans till ett referenssystem
ISO 15519-1, Schemaregler för processindustrin - Del 1: Allmänna regler
ISO 25178-700, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 700: Kalibrering, justering och verifiering av topografiska areamätande instrument
EN ISO 25178-700, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 700: Kalibrering, justering och verifiering av topografiska areamätande instrument
ISO 24351, Allmänna krav för tredimensionell modellering för mekaniska produkter
ISO 16610-45, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 45:
ISO 8062-3, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstoleranser och geometriska toleranser för gjutna delar - Del 3: Allmänna dimensionstoleranser och geometriska toleranser samt bearbetningstillägg för gjutgods
ISO 3611, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätdon; Mikrometer för utvändiga mätningar - Konstruktion och metrologiska egenskaper
EN ISO 3611, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätdon; Mikrometer för utvändiga mätningar - Konstruktion och metrologiska egenskaper
EN ISO 16610-45, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 45:
ISO 3135, Marking pens — Durability of writing line — Documentary use (DOC)
EN 9300-125, Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Del 125: Explicit CAD-monteringsstruktur med produkt- och tillverkningsinformation (PMI)
EN 9300-121, Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data - Del 121: Semantisk representation med explicit geometri i 3D CAD med produkt- och tillverkningsinformation
EN 9300-120, Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data - Del 120: Explicit geometri i 3D CAD med grafisk produkt- och tillverkningsinformation
ISO 16610-62, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 62: Linjära arealfilter: splinesfilter
EN ISO 16610-62, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 62: Linjära arealfilter: splinesfilter
ISO 4351, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Association
EN ISO 4351, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Association
ISO 18183-1, Geometrical product specifications (GPS) - Partitioning - Part 1: Terms, definitions and basic concepts
ISO 18183-2, Geometrical product specifications (GPS) — Partioning - Part 2: Nominal model
ISO 18183-3, Geometrical product specifications (GPS) — Partioning — Part 3: Methods used for specification and verification
EN ISO 18183-1, Geometrical product specifications (GPS) - Partitioning - Part 1: Terms, definitions and basic concepts (ISO/DIS 18183-1:2022)
EN ISO 18183-2, Geometrical product specifications (GPS) - Partitioning - Part 2: Nominal model (ISO/DIS 18183-2:2022)
EN ISO 18183-3, Geometrical product specifications (GPS) - Partition - Part 3: Methods used for specification and verification (ISO/DIS 18183-3:2022)
ISO 29845, Teknisk produktdokumentation - Dokumenttyper
ISO 5463, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Formmätningsutrustning; Roterande axelform mätinstrument - Design och metrologiska egenskaper
ISO/PAS 81346-4, Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 4: Kraftverksanläggningar - Modellering av koncept och riktlinjer
EN ISO 5463, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Formmätningsutrustning; Roterande axelform mätinstrument - Design och metrologiska egenskaper
ISO 6023, .
ISO 5059-1, Geometrical product specifications (GPS) — Dimensional measuring equipment: inside micrometers — Part 1: Two-point inside micrometers — Design and metrological characteristics
EN ISO 5059-1, Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: inside micrometers - Part 1: Two-point inside micrometers - Design and metrological characteristics
ISO 82079-2, Utarbetande av bruksanvisningar - Strukturering, innehåll och redigering - Del 2: Ytterligare vägledning för instruktioner för montering av självmonteringsprodukter
ISO 7533, Technical product documentation (TPD) — Identification of the specifications in the technical product documentation (TPD)
ISO 7499, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Unik integrerad ytidentifiering (UISI)
ISO 11540, Ritmateriel - Skriv- och ritinstrument - Krav på hattar till pennor för att minska risken för kvävning
ISO/TR 16610-32, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 32: Robusta profilfilter: Splinesfilter
ISO/TR 23850, Geometrical Product Specification (GPS) — Association — Mathematical concepts
ISO 8887-3, Teknisk produktdokumentation - Konstruktion för tillverkning, sammasättning, isärtagning och sluthantering av produkter - Del 3:
ISO 5459:2011/Amd 1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Geometriska toleranser - Referenser och referenssystem - Tillägg 1
ISO 14617-2, Grafiska symboler för scheman - Del 2: Grafiska symboler
IEC 81355-1, Classification and designation of documents for plants, systems and equipment — Part 1: Rules and classification tables
EN 9300-001, Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data - Del 001: Struktur
ISO 14617-1, Grafiska symboler för scheman - Del 1: Allmänna regler
EN ISO 5459:2011/A1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Geometriska toleranser - Referenser och referenssystem - TIllägg
ISO/TS 15530-2, Geometrical Product Specifications (GPS) — Coordinate measuring machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of measurement — Part 2: Evaluating task-specific measurement uncertainty by multiple measurement strategies using a single uncalibrated workpiece
Visa fler Visa färre
Utgivet 357 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 507/AG 01, Teknisk dokumentation
SIS/TK 507/AG 03, Anläggningsdokumentation och schemasymboler
SIS/TK 507/AG 05, ISO GPS - Toleranser
SIS/TK 507/AG 06, ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur
SIS/TK 507/AG 07, Skriv- och ritmateriel
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Arbetet sker i olika arbetsgrupper som speglar olika internationella grupper
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation (01) Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Regler för maskinritningar (01.100.20) Dokumentation av tekniska produkter (01.110)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal
Klicka här

För att ta dig till anmälan för gratis grundkurs i standardisering
Klicka här

Årets Convenor 2022

Stort Grattis till John Österlund, Scania 
Convenor för ISO/TC 213/WG 12, Size

Motiveringen

SIS firar 100 år

Nu finns 100-årsfilmen på YouTube

Se filmen

Kalender

2022
december
fre
9
Teknikmöte med John Österlund - ISO 5459-1/Amd 1 forts.
09:30 - 11:00
2023
januari
fre
20
Teknikmöte med John Österlund - Skin model
09:30 - 11:00
februari
mån
27
ISO/TC 213 Plenary meeting i London (HYM, Hybrid möte)
10:00 - 16:00
mars
tis
28
SIS/TK 507/AG 06, ISO GPS - Mätteknik och ytstruktur, Zoom
10:00 - 16:00
ons
29
SIS/TK 507/AG 05, ISO GPS - Toleranser, Zoom
10:00 - 16:00
maj
tor
4
SIS/TK 507/AG 01, TPS, Zoom
10:00 - 16:00
juni
ons
7
ISO/TC 10 Plenary meeting, Berlin (F2F, face to face meeting)
10:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe
Projektledare
sven.radhe@sis.se

Maria Andersson
Projektassistent
maria.andersson@sis.se