Logga in

Standarder för Sveriges kommuner

Markus Bylund från Uppsala kommun svarar på frågan vilka fördelar det finns med att implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet. Intervju från SIS Informationssäkerhetsdag 2018.Ett resurseffektivt verktyg

En standard är en gemensam lösning på återkommande utmaningar. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner – allt för att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt. I offentlig sektor är standarder ett stöd för att spara tid och pengar och för att effektivt kunna utnyttja begränsade resurser.

Standarder är frivilliga att tillämpa men kan fungera som obligatorisk referens, till exempel i föreskrifter från myndigheter och vid upphandlingar.

Den övergripande idén med standardisering är att utveckla kravnivåer som bidrar till att varor, tjänster och processer får god funktion, hög säkerhet och jämförbarhet och dessutom främjar hållbar utveckling både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

När kommuner, landsting, regioner och myndigheter deltar i standardiseringsarbetet ökar möjligheten för att olika produkter och tjänster på bästa sätt kommer att motsvara svenska krav och förutsättningar. Samtidigt underlättas det långsiktiga, strategiska arbetet i din egen organisation.

”Kvalitetsledning inom äldreomsorgen handlar om att frigöra med tid för att finnas där för de äldre”
Jonas Sundling, kvalitetsutvecklare i Danderyds kommun som är i Göteborg på Kvalitetsmässan.