Standardisering för kommuner

Flera händer som håller i varandra

Aktuella seminarier

Standardiseringsarbete drar igång för sundare upphandling inom EU

Svenska instiutet för standarder kommer att leda framtagandet av en europeisk standard med inriktning på integritet och ansvarighet inom offentlig upphandling. Initiativet kommer från EU-kommissionen och är en del av en större aktivitet för att effektivisera den inre marknaden där standardisering inom offentlig upphandling är ett av 15 prioriterade standardiseringsområden.
Porträttbild av SIS vd Thomas Idermark– Vi är mycket glada och förväntansfulla över att leda detta arbete eftersom offentlig upphandling utgör ett så stort och viktigt område samt att Sverige länge varit framstående på området, säger Thomas Idermark, tidigare vd på SIS.

Läs pressmeddelandet här

Ett resurseffektivt verktyg

En standard är en gemensam lösning på återkommande utmaningar. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner – allt för att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt. I offentlig sektor är standarder ett stöd för att spara tid och pengar och för att effektivt kunna utnyttja begränsade resurser.

Standarder är frivilliga att tillämpa men kan fungera som obligatorisk referens, till exempel i föreskrifter från myndigheter och vid upphandlingar.

Den övergripande idén med standardisering är att utveckla kravnivåer som bidrar till att varor, tjänster och processer får god funktion, hög säkerhet och jämförbarhet och dessutom främjar hållbar utveckling både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

När kommuner, landsting, regioner och myndigheter deltar i standardiseringsarbetet ökar möjligheten för att olika produkter och tjänster på bästa sätt kommer att motsvara svenska krav och förutsättningar. Samtidigt underlättas det långsiktiga, strategiska arbetet i din egen organisation.

”Kvalitetsledning inom äldreomsorgen handlar om att frigöra med tid för att finnas där för de äldre” 
Jonas Sundling, kvalitetsutvecklare i Danderyds kommun.