Möt våra kunder

Våra kunder kommer från näringslivet, offentlig sektor och ideella organisationer. De använder standarder och deltar i standardutveckling för att utveckla sin verksamhet och påverka sin bransch framtid.