Nyhet · 2019-08-05

Hållbarhet och nya affärer hänger ihop

Företaget Essity ser ingen motsättning mellan hållbarhet och nya affärsmöjligheter. –Tvärtom, hållbarhet är en del av vårt erbjudande, säger Susan Iliefski-Janols, hållbarhetsansvarig för produkter och tjänster globalt. Öppenhet för nya samarbeten och nya metoder är en del av strategin.

Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef Essity

Text: SUSANNE RYDELL
Foto: Anna von Brömssen


Hygien- och hälsoprodukter är Essitys bransch. Namnet är inspirerat av de engelska orden essentials och necessities - nödvändigheter i vardagen. Bland företagets mest kända varumärken i Sverige finns TENA, Tork, Libero, Libresse och Edet. Essity arbetar alltså i en bransch där papper och engångsprodukter dominerar – helt annorlunda förutsättningar än hos många andra företag som satsar på cirkulär ekonomi.

Men utgångspunkten för Essitys affärsutvecklingsarbete är livscykelperspektivet. Av strategiska skäl.

– Vi har arbetat med hållbarhet länge och steg för steg har vi tittat på de olika delar som är viktiga för resurseffektivitet; hur vi på ett ansvarsfullt sätt köper materialet som vi använder, hur vi tillverkar produkter på ett resurseffektivt sätt och hur våra produkter möter användarnas behov, säger Susan Iliefski-Janols.

En faktor som har blivit allt mer avgörande under senare år är hur produkterna används och hur en eventuell återvinning ska se ut.

– Vi startar numera inte någon innovationsprocess utan att också ha med frågan om vad som är viktigt för kunden och konsumenten under användningen, säger Susan Iliefski-Janols.

Mer återvinning och förnybarhet

När Essity utvecklar produkter utgår företaget från tre hållbarhetsplattformar. Den första handlar om välbefinnande, som syftar på livskvalitet för användare och utbildningsinsatser om exempelvis handhygien. Den andra plattformen är mer från mindre, och handlar alltså om resurseffektivitet. Den tredje är cirkularitet, som bland annat inkluderar frågan om att öka andelen återvunna och förnybara material, användning av produkter samt återvinning för alla produkter eller kompostering för mjukpapper. Där ingår också nytänkande och en öppenhet för att hitta nya samarbetspartners.

Ett aktuellt exempel är världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. Den omfattar Torks pappershanddukar som finns på exempelvis kontor och flygplatser.

Projektet gör det möjligt för kunder att minska sin miljöpåverkan och arbeta cirkulärt genom att samla in använda pappershanddukar. Handdukarna kan sedan återvinnas till nya produkter av mjukt papper. Resultatet blir att koldioxidavtrycket minskar med 40 procent jämfört med konventionell avfallshantering, enligt livscykelberäkningar, där man även tar hänsyn till processer som undviks.

Susan Iliefski-Janols betonar att allt är kopplat till lokala förutsättningar och kundernas verklighet.

– Vi kan inte göra det själva utan måste utgå ifrån hur det ser ut i olika länder när vi bygger upp en tjänst. Vi behöver samarbeta inte bara med kunderna utan även med deras fastighetsbolag och avfallsbolag, när vi bygger upp en återvinningstjänst, säger hon.

Lång erfarenhet av livscykelperspektivet

Essity har flera decenniers erfarenhet av arbete med livscykelperspektiv, det är en fördel med arbetet med cirkularitet, konstaterar Susan Iliefski-Janols.

– Allt är inte perfekt, men vi arbetar med att integrera cirkularitet när vi utvecklar nya innovationer. Vi har börjat med våra förpackningar och det innebär att titta på återvinningsbarhet samt att öka andelen förnybara och återvunna material i förpackningarna.

Bland de nya samarbetspartnerna finns Ellen MacArthurs Foundation, en uppmärksammad internationell stiftelse som arbetar för att skynda på övergången till ett cirkulärt samhälle.

– Det är ett nätverk där vi får chans att se hur andra företag, universitet och städer tänker kring olika lösningar. Om vi riktar blicken utåt kan vi lära oss och bidra till en öppen dialog, säger Susan Iliefski-Janols.

Välkomnar standarder

Samarbetet när det gäller standarder är också centralt för Essity.

– Grunden i vårt arbete med livscykelanalyser finns i standarderna i 14040-serien*. Vi är ett globalt företag och tycker att det är bra när det utvecklas internationella standarder, säger hon.

Ett exempel på en kommande standard är den nya standarden för cirkulär ekonomi.

– Vi välkomnar fler standarder inom cirkularitet. Det behövs definitioner, ett konkret exempel gäller vad som menas när man talar om återvinningsbarhet och vad som ska räknas som återvunnet, säger Susan Iliefski-Janols.


*Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur (ISO 14040:2006). Läs mer om standarden.


”Grunden i vårt arbete med livscykelanalyser finns i standarderna i 14000-serien”

Susan Iliefski-Janols
Hållbarhetschef Essity


Susan tipsar

- Hämta inspiration från FN:s hållbarhetsmål och prioritera dem som är mest relevanta för er del.

- Arbeta i tvärfunktionella grupper, där medarbetare från olika discipliner deltar. Det fungerar inte att stänga in sig och arbeta själv.

-Tänk på att involvera andra led i kedjan, utanför det egna företaget. När vi gör livscykelanalyser för produkter och förpackningar arbetar vi också med våra leverantörer.

– Rikta blicken mot andra branscher än din egen. De kanske gör något som vi inte tänkt på? Vi har hämtat mycket inspiration där.

Kommitté för miljöledning

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för din organisation i form av minskad användning av resurser, men också genom en minskad miljöpåverkan på vår gemensamma miljö.

Att använda standarder inom miljöledningssystem och ekodesign gör det enklare att arbeta med dessa frågor på ett effektivt och strukturerat sätt.

Ta reda på mer på kommitténs hemsida.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

EU-kommissionens webbplats kan du kontrollera status för harmoniserade standarder (SS-EN 13427-SS EN 13432) gentemot Förpackningsdirektivet 94/62/EC i (OJEU). 

Tidningen Perspektiv

Den här artikeln kommer från tidningen Perspektiv.

I det senaste numret tittar vi närmare på vad som krävs för att ett företag ska skifta sitt linjära ekonomiska system till ett mer cirkulärt.