Bli medlem

Välkommen! SIS är öppet för alla. Företag, myndigheter, ideella organisationer och ekonomiska föreningar – alla är lika välkomna.

Som medlem i SIS kan du genom din organisation påverka SIS och standardiseringens strategiska utveckling i Sverige, Europa och internationellt. Vidare innebär medlemskapet en möjlighet att delta i SIS fullmäktigemöten.

Medlemskapet är knutet till företaget eller organisationen. En person registreras nedan som huvudkontaktperson för medlemskapet. Fakturan skickas till den angivna faktureringsadressen eller om möjligt till den angivna e-postadressen. Huvudkontakten får kallelse till SIS fullmäktige samt annan medlemsinformation.

Årsavgifter - se info i högerspalten

Tack för din ansökan. Vi hör av oss inom kort

/om-sis/medlem/blimedlem/

Medlemsförmåner

Som medlem får du information och har möjlighet att delta i en dialog om den strategiska utvecklingen av SIS samt det nationella, europeiska och internationella standardiseringssystemet som SIS verkar inom.

Medlemsavgift

Medlem med omsättning 20 MSEK eller mer betalar 4 000 SEK per kalenderår fördelat på 900 SEK i medlemsavgift och 3100 SEK i serviceavgift*.

Medlem med omsättning som understiger 20 MSEK samt ideella organisationer för privatpersoner betalar 2 000 SEK per kalenderår fördelat på 700 SEK i medlemsavgift och 1300 SEK i serviceavgift*.

*Serviceavgiften är avdragsgill för merparten av organisationer.

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

E-post: medlem@sis.se

Telefon: 08-55 55 22 00