Bli medlem

Välkommen! SIS är öppet för alla. Företag, myndigheter, ideella organisationer och ekonomiska föreningar – alla är lika välkomna.

Som medlem i SIS kan du genom din organisation påverka SIS och standardiseringens strategiska utveckling i Sverige, Europa och internationellt. Vidare innebär medlemskapet en möjlighet att delta i SIS fullmäktigemöten.

Medlemskapet är knutet till företaget eller organisationen. En person registreras nedan som huvudkontaktperson för medlemskapet. Fakturan skickas till den angivna faktureringsadressen eller om möjligt till den angivna e-postadressen. Huvudkontakten får kallelse till SIS fullmäktige samt annan medlemsinformation.

Årsavgifter - se info i högerspalten

Tack för din ansökan. Vi hör av oss inom kort

/om-sis/medlem/blimedlem/

Medlemsförmåner

Som medlem får du information och har möjlighet att delta i en dialog om den strategiska utvecklingen av SIS samt det nationella, europeiska och internationella standardiseringssystemet som SIS verkar inom.

Medlemsavgift

Medlem med omsättning som understiger 20 miljoner kronor samt ideella organisationer för privatpersoner betalar 1 800 kronor per kalenderår, fördelat på 500 kronor i medlemsavgift och 1 300 kronor i serviceavgift.

Medlem i SIS betalar 3 600 kronor per kalenderår, fördelat på 500 kronor i medlemsavgift och 3 100 kronor i serviceavgift.

Serviceavgiften är avdragsgill.

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

E-post: medlem@sis.se

Telefon: 08-555 523 10