Bli medlem

SIS är öppet för alla. Företag, myndigheter, ideella organisationer och ekonomiska föreningar – alla är lika välkomna.

Som medlem i SIS kan du genom din organisation påverka SIS strategiska inriktning och värna standardiseringsverksamhetens utveckling i Sverige och internationellt. Vidare innebär medlemskapet en möjlighet att delta i SIS fullmäktigemöten.

Medlemskapet är knutet till företaget eller organisationen. En person registreras nedan som organisationens/företagets medlemsansvarige och får fakturan för medlemskapet. Det är även medlemsansvarig som får kallelse till SIS fullmäktige/årsmöte samt annan medlemsinformation.

Årsavgifter - se info i högerspalten

Tack för din ansökan. Vi hör av oss inom kort


Förmåner och rabatter

Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka föreningens strategiska utveckling.

Du får också tillgång till exklusiva erbjudanden, förmånliga rabatter på standarder, utbildningar och i SIS Conference Centre.

Medlemsavgift

Medlem med omsättning som understiger 20 miljoner kronor samt ideella organisationer för privatpersoner betalar 1 800 kronor per kalenderår, fördelat på 500 kronor i medlemsavgift och 1 300 kronor i serviceavgift. Utländsk deltagare betalar 1 800 kr i serviceavgift.

Medlem i SIS betalar 3 600 kronor per kalenderår, fördelat på 500 kronor i medlemsavgift och 3 100 kronor i serviceavgift.

Serviceavgiften är avdragsgill.

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på medlem@sis.se.