Bli medlem

SIS är öppet för alla. Företag, myndigheter, ideella organisationer och ekonomiska föreningar – alla är lika välkomna.

Som medlem i SIS kan du genom din organisation påverka SIS strategiska inriktning och värna standardiseringsverksamhetens utveckling i Sverige och internationellt. Vidare innebär medlemskapet en möjlighet att delta i SIS fullmäktigemöten.

Medlemskapet är knutet till företaget eller organisationen. En person registreras nedan som organisationens/företagets medlemsansvarige och får fakturan för medlemskapet. Det är även medlemsansvarig som får kallelse till SIS fullmäktige/årsmöte samt annan medlemsinformation.

Årsavgifter - se info i högerspalten

Tack för din ansökan. Vi hör av oss inom kort


Förmåner och rabatter

Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka föreningens strategiska utveckling.

Du får också tillgång till exklusiva erbjudanden, förmånliga rabatter på standarder, utbildningar och vid bokning av SIS Conference Centre.

Medlemsavgift

Medlem med omsättning som understiger 20 miljoner kronor samt ideella organisationer för privatpersoner betalar 1 800 kronor per kalenderår, fördelat på 500 kronor i medlemsavgift och 1 300 kronor i serviceavgift. Utländsk deltagare betalar 1 800 kr i serviceavgift.

Medlem i SIS betalar 3 600 kronor per kalenderår, fördelat på 500 kronor i medlemsavgift och 3 100 kronor i serviceavgift.

Serviceavgiften är avdragsgill.

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

E-post: medlem@sis.se

Telefon: 08-555 523 10