SIS Konsulttjänster

SIS är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag som arbetar för att göra världen lite klokare – och mer lätthanterlig genom gemensamma standarder. Vi hjälpa dig att ligga precis rätt på banan i ditt arbete med standarderna för ledningsystem.

 • GAP-analys inför ISO-certifiering 
  Ett bra grundarbete sparar pengar.  GAP-analysen identifierar vilka styrkor och svagheter som verksamheten har och vad som behöver åtgärdas innan företaget kan klara en ISO-certifiering. 

 • Införa och utveckla
  Ledningssystemen ISO 9001 kvalitetsledning, ISO 14001 miljöledning, ISO 27001 informationssäkerhet och ISO 45001 arbetsmiljöledning.  Det här kan vi. Det kan upplevas som helt omöjligt att dra igång ett certifieringsprojekt, men vi har gjort det tusentals gånger. Vi kan ge den hjälp du behöver. Du drar själv gränsen. Inga extra kostnader.

 • Coachning – använd vår erfarenhet i ditt arbete
  Du kan känna dig mycket ensam i din roll som ansvarig för ledningssystemets utveckling. Vi erbjuder dig en kunnig samtalspartner med erfarenhet av ledningssystem för att rulla projektet framåt.

 • Kunskapsseminarium för ledningsgrupper eller avdelningar
  Om inte ledarna leder, kommer ingen att följa efter. Ni ska föra förändringen framåt. En halv dag med erfarna experter som vet precis var man brukar snubbla, är en kostnadseffektiv försäkring mot misstag som gjorts tidigare. Kända fel ska inte göras fler gånger.

 • Intern revision med friska ögon
  Det är givande att få sin verksamhet granskad av en oberoende revisor. Vill du ha en välvillig men också uppfodrande granskning kan SIS agera som en intern revisor hos er.

 • Utveckling av standarder – exakt för ert företag
  Vi kan hjälpa er att utveckla och förvalta standarder som ligger i linje med er verksamhet. Självklart i samklang med internationella standarder. Då ingår som en självklarhet checklistor och rutiner för att företagets alla medarbetare arbetar i samma riktning. Allt ska lätt kunna integreras i ISO-standarder och klara revisionskrav.

 • Kartläggning av standarder 
  Det kan vara svårt att veta vilka standarder som det egna företagets produkter och tjänster omfattas av. SIS kan göra en kartläggning av vilka standarder som är relevanta för ert företag och som i nästa steg kan implementeras i verksamheten på egen hand eller med hjälp av SIS.
  Läs om hur MFD har fått hjälp med kartläggning av behovet av sina standarder här.

Inget uppdrag är för litet eller för stort, vi jobbar med alltifrån mindre företag till stora organisationer. Hör av dig till oss om du har frågor.

Ring 08-555 52 003 eller skicka e-post:

Fredrik Tamker, försäljningschef  för SIS utbildning
fredrik.tamker@sis.se

Språktjänster

Kanske behöver ditt företag eller din organisation ta ett nytt grepp om språkbruket?

SIS erbjuder specialistkompetens inom språk, både enspråkigt och flerspråkigt. Våra språkexperter har erfarenhet av arbete som språkkonsult, terminolog, översättare, tolk och utbildare.

Vi hjälper företag och organisationer att förbättra och utveckla sitt verksamhetsspecifika språkbruk, bland annat genom:

 

Ingen språkfråga är för liten eller för stor, och vi hjälper såväl mindre företag som stora myndigheter med alltifrån kommatecken till svårutredda begrepp.

Kontakt

Välkommen att kontakta Karin Lindmark på telefon 08 555 520 73 eller e-post karin.lindmark@sis.se.

  

Språkgranskning och korrekturläsning

Värdet av språkgranskning

Alla texter mår bra av att läsas med nya ögon. Det är så otydliga formuleringar och stavfel kan upptäckas, liksom begrepp som behöver redas ut. Syftet är förstås att den tänkta läsaren ska erbjudas en så korrekt, intressant och användbar text som möjligt. 

Så här språkgranskar SIS språkexperter

Vi som arbetar med språkarbete på SIS ser alltid till att språkbruket är korrekt, begripligt och användarvänligt. Vi erbjuder även våra kunder terminologisk granskning så att användningen av termer och begrepp i en text blir enhetlig.

Erfarenheten av standardiseringsarbete gör att vi är särskilt medvetna om utmaningar som kan uppkomma när komplexa företeelser ska beskrivas med begripliga och korrekta formuleringar. Det innebär att vi i vårt arbete eftersträvar en kontinuerlig dialog med beställare och sakkunniga för att nå bästa resultat.

En språkgranskning av SIS språkexperter kan göras på olika nivåer, och omfattningen bestämmer vi utifrån vad du behöver för din text:

 • Korrekturläsning – Vi ser till att texten följer svenska skrivregler och svenskt språkbruk.
 • Språkgranskning – Vi ser till att texten följer svenska skrivregler och svenskt språkbruk, granskar terminologihanteringen så att den är korrekt och konsekvent, samt ger vid behov förslag på förbättringar av textens disposition och layout.
 • Översättningsgranskning – Vi ser till att översättningen är tillfredsställande, att texten följer svenska skrivregler och svenskt språkbruk, samt granskar att termerna har översatts korrekt till motsvarande svenska termer.

 

Terminologiarbete – kartläggning, analys och definition av begrepp

Ibland ägnar vi frustrerande mycket tid åt att förstå vad ett ord egentligen står för. Då kan det vara på sin plats att anlita en terminolog. En terminolog kartlägger begrepp och strukturerar den kunskap som ligger bakom för att kunna reda ut och definiera vad ordet eller termen innebär i sitt specifika sammanhang. Givetvis i samråd med sakkunniga.

SIS språkexperter utför terminologiarbete med målet att kommunikationen i en verksamhet ska förbättras och effektiviseras. Bland våra terminologitjänster hittar du:

 • begreppsutredning av enstaka eller flera begrepp
 • terminologigranskning av texter
 • uppdatering av ordlistor.

SIS konsulttjänster

Kontakta oss på 08-555 523 10 eller utbildning@sis.se för mer information om våra konsulttjänster.