Villkor för medlemskap

Medlemskap i SIS är öppet för alla organisationer. En medlem måste vara en juridisk person, det vill säga inte en privatperson.

En medlem i SIS är en organisation som vill verka för SIS syfte och mål. En medlem bidrar till SIS strategiska inriktning och värnar standardiseringsutveckling i Sverige och internationellt på ett positivt sätt. Vidare innebär medlemskapet en möjlighet att delta i SIS fullmäktigemöten.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för nästkommande år beslutas årligen av SIS fullmäktige. Avgiften faktureras under januari för gällande år. Fakturan skickas till den angivna e-faktura-/e-postadressen, eller om dessa saknas till angiven faktureringsadress. Kallelse till SIS fullmäktige samt annan medlemsinformation skickas till registrerad huvudkontaktperson.

Årsavgiften består av en medlemsavgift och en serviceavgift. * Serviceavgiften är avdragsgill för merparten organisationer.

  • Medlem med omsättning 20 MSEK eller mer betalar 4000 SEK, fördelat på 900 SEK i medlemsavgift och 3100 SEK i serviceavgift*.
  • Medlem med omsättning som understiger 20 MSEK samt ideella organisationer för privatpersoner betalar 2000 SEK, fördelat på 700 SEK i medlemsavgift och 1300 SEK i serviceavgift*.

Uppsägning av medlemskap 

Uppsägning av medlemskap hos föreningen ska göras skriftligen till SIS via e-post: medlem@sis.se. Om uppsägningen görs senast den 30 juni upphör medlemskapet i SIS vid utgången av det år medlemskapet har sagts upp och annars vid utgången av nästkommande år.

En uppsägning av medlemskapet i SIS förening innefattar inte uppsägning av ditt deltagande i en teknisk kommitté. Du kan, med andra ord, fortfarande vara medlem i SIS även om du avslutar ditt deltagande i en eller flera tekniska kommittéer.

Utländska företag och organisationer som deltar i standardiseringen

Utländska företag och organisationer är välkomna att delta i standardiseringsarbetet, men de kan inte bli medlemmar i SIS och kan heller inte delta på SIS årsmöte. 

Bli medlem i SIS

*Serviceavgiften finansierar SIS organisation att företräda medlemsintressen strategiskt inom ISO, CEN och i Sverige samt framtagandet av seminarier och nyhetsbrev.


Kontakt

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss på medlem@sis.se.