Beställ våra trycksaker

Beställ trycksakerTack för din beställning.

Dina trycksak kommer skickas via posten.


Prenumerera på Magasinet S

Om nya idéer, affärsutveckling och samhällsnytta.

Magasinet S ges ut av Svenska institutet för standarder, SIS, och är en tidning för alla våra medlemmar, deltagare i standardiseringsarbetet och beslutsfattare på företag, myndigheter och organisationer. Den tryckta upplagan är ca 15 000 exemplar. Magasinet utkommer två gånger om året och är gratis.

Kunskapstjänsten Perspektiv

Perspektiv är tjänsten för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling till vardags i ditt yrkesliv.

Perspektiv består av en webbtjänst och en tidning som tillsammans innehåller samlad kunskap för att hjälpa dig tolka, jämföra och tillämpa olika ledningssystemstandarder.