Logga in

Delta i standardutveckling

SIS erbjuder företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige att påverka innehållet i svenska och internationella standarder. Standarder tas fram och finns inom alla samhällets områden, till exempel bygg och energi, hälso- och sjukvård, industri och material, informationshantering, miljö, kvalitet och hållbarhet.

Arbetet sker i kommittéer hos SIS med en bred representation av branschexperter för respektive ämnesområde. För närvarande finns cirka 300 aktiva kommittéer. Det är öppet för alla juridiska personer i Sverige att delta i SIS verksamhet och vi uppmuntrar ett så brett deltagande som möjligt.

En kommitté leds av en ordförande som nomineras av ledamöterna och SIS sköter projektledning och administration. Vi på SIS är alltså inte experter inom ämnesområdet, utan vi samlar experter både från brukar- och producentsidan, myndigheter, branschorganisationer etc som tillsammans skriver standarderna.

De flesta standarder som tas fram är internationella. Ett förslag till standard kommer ofta från europeiska organisationen CEN eller från ISO när det gäller globala standarder. SIS är medlem i båda dessa organisationer och deltar mycket aktivt i deras kommittéer där SIS representerar Sveriges och kundernas intressen. SIS leder även ett flertal internationella kommittéer på uppdrag av CEN och ISO. Många av SIS kunder deltar också aktivt i internationellt standardiseringsarbete via SIS.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara med och påverka de standarder som ditt företag använder? Kontakta Anna Jonsson.

anna.jonsson@sis.se
08-555 520 77

Det svenska stålet

Bild på Patrik Sundell, standardiseringskoordinator på Outokumpu

"För oss är standarder ett kommunikationsverktyg som borgar för enhetlig kvalitet och rättvis konkurrens. Utan standarder skulle global handel vara omöjlig"

Patrik Sundell, standardiseringskoordinator på Outokumpu.

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Föreslå ny standard

Ser du ett behov av att ta fram en standard eller riktlinjer på din marknad? Vill du vara med och påverka internationellt standardiseringsarbete för att ta fram europeiska eller globala standarder? Tveka inte att kontakta oss på SIS.

Telefon: 08-555 520 00
E-post: info@sis.se