Månadens doldis – Nr 4 2023

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en doldis som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

sis.se_manadens-doldis_2.jpg

Denna gång vill vi lyfta doldisen ISO 37002 Ledningssystem för visselblåsning — Vägledning

Månadens doldis #4: ISO 37002 - Ledningssystem för visselblåsning - Vägledning

Visselblåsning och hållbar verksamhetsutveckling – visa medarbetare, partners och kunder att din organisation tar samhällsansvar.

image822vd.png

Miljöbrott, korruption, sexuella trakasserier. Ett visselblåsarsystem kan minska riskerna för skandaler och kvalitetssäkra en verksamhet - samtidigt som det är ett sätt att visa samhällsansvar.

Ett visselblåsarsystem är ett system genom vilket medarbetare, och nu mer i allt högre grad även externa intressenter exempelvis partners, leverantörer och kunder, kan lämna information om misstänkta avvikelser mot de etiska riktlinjerna. Typiska visselblåsarärenden är ekonomiska oegentligheter och korruption, trakasserier är starkt växande. Men även miljöbrott, brott mot mänskliga rättigheter, till exempel barnarbetskraft har uppmärksammats. Dessutom är detta också ett sätt att visa medarbetare, partners och kunder att man är en organisation som tar sitt ansvar. De etiska riktlinjerna är inte bara ord, utan något man vill leva efter.

En organisation behöver arbeta systematiskt med ett visselblåsarsystem för att få in information som man annars inte skulle få. När det till exempel gäller korruption och trakasserier är det frågor som är svåra att upptäcka om man inte blir tipsad. Det är viktigt att de känsliga ärendena som kommer in hanteras säkert och genomtänkt. För detta är ett system med högsta datasäkerhet viktigt, till exempel att all information är krypterad. Det är också viktigt att den organisation som hanterar ärendena och utredningarna har kompetens för detta och att all information hanteras konfidentiellt.

imagec7ptp.png

Visste du att det finns en standard för visselblåsning?

Ledningssystem för visselblåsning - vägledning ISO 37002 vägleder och stödjer organisationer att skapa och hantera ett visselblåsarsystem utifrån best practice, och är strukturerad som ISO:s övriga ledningssystemstandarder som till exempel ISO 9001 och ISO 14001.

För de flesta organisationer finns behov av ett visselblåsarsystem, för att säkerställa att ledningen stödjer visselblåsning och främjar en etisk arbetsmiljö där alla medarbetare vågar rapportera felaktigheter. Visselblåsarfrågor är i högsta grad en ledningsgruppsfråga och en styrelsefråga eftersom man genom den på ett avgörande sätt kan minska risker. Många styrelser och ledningsgrupper uppskattar att konkret veta vad som händer i organisationen. Visselblåsarfunktionen ger ofta information som annars är svår att komma åt, och som kan ha avgörande betydelse för hur organisationen ska styras och vilka ändringsbehov som finns.

figurer_doldis_04_3.png

Sedan 2021 har Sverige en tvingande visselblåsarlag, baserad på ett EU-direktiv. Alla organisationer med minst 50 anställda, både offentliga och privata, måste ha en visselblåsarfunktion på plats innan slutet av 2023. Funktionen ska ha rutiner för att ta emot, följa upp och återkoppla på eventuella ärenden. Den ska också erbjuda skydd för en visselblåsares identitet. Och det är inte bara anställda som ska skyddas utan även exempelvis arbetssökande, egenföretagare, praktikanter och juridiska personer. För organisationer som funderar på ”huret” så är standarden utmärkt att använda då den ger tydlig vägledning i just hur en visselblåsarfunktion ska implementeras och efterföljas.

Läs mer om standardern Vägledning för visselblåsning  ISO 37002 till höger. 


Månadens doldis

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en lite mer okänd standard som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Se fler doldisar >>

Köp standarden

imagedagd.png

  • ISO 37002
    Ledningssystem för visselblåsning — Vägledning

Låt standarder bli effektiva arbetsverktyg

SIS digitala seminarier vänder sig till dig som vill få nya eller fördjupade kunskaper i arbetet med standarder, och vill veta mer om tjänsten SIS Abonnemang.

Boka din plats idag >>

Teknisk kommitté

Standarden är utvecklad av SIS/TK 478 - Organisationers samhällsansvar

SIS kommitté TK 478 är Sveriges representant i det globala standardiseringsarbetet kring "Social responsibility", vilket vi översatt till "Organisationers samhällsansvar". Begreppet kan enkelt beskrivas som vad en organisation (oavsett verksamhetsområde) kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.