Standardutveckling · SIS/TK 478

Organisationers samhällsansvar

SIS kommitté TK 478 är Sveriges representant i det globala standardiseringsarbetet kring "Social responsibility", vilket vi översatt till "Organisationers samhällsansvar". Begreppet kan enkelt beskrivas som vad en organisation (oavsett verksamhetsområde) kan göra för att bidra till en hållbar utveckling. Några exempel på standardområden är hållbar upphandling, ledningssystem mot mutor, hållbarhet vid evenemang, jämställdhet och nu senast en ny standard för certifiering mot FN:s hållbarhetsmål. Hör av dig till SIS så berättar vi gärna mer.

Kommittén ska arbeta för:

 • ökad samhällsnytta genom att aktivt ta fram, påverka och förbättra innehållet i de standarder och andra stödjande verktyg, och deras tillämpning, kring organisationers samhällsansvar (dvs. social, ekonomisk och miljömässig påverkan).
 • att nå ut till de organisationer som vill ta ett samhällsansvar och bidra till hållbar utveckling på kort och lång sikt.

En bedömning och beslut kring vilka arbeten som för stunden skapar mest samhällsnytta görs löpande av kommittén och/eller dess arbetsgrupper. Kommittén följer arbetet gällande de globala målen för hållbar utveckling (UN SDGs) och arbetar för att standarderna uppdateras med dessa i åtanke.

Standarden SS-EN ISO 26000

SIS/TK 478 deltog aktivt i det internationella arbetet att ta fram standarden ISO 26000 (Vägledning för organisationers samhällsansvar), ett arbete som för övrigt leddes av Sverige (SIS) tillsammans med Brasilien. Kommittén arbetar med erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning kring användningen av SS-EN ISO 26000 i Sverige. Den svenska versionen har uppdaterades 2021 med nya bilagor och kommittén tog även fram svenska dokument för egendeklaration och verifiering mot SS-EN ISO 26000.

Sju huvudområden i SS-EN ISO 26000

Standarden SS-EN ISO 26000 vägleder organisationer i hur man inkluderar sina intressenter i arbetet för samhällsansvar och har sju huvudområden:

 1. Verksamhetsstyrning
 2. Mänskliga rättigheter
 3. Arbetsförhållanden
 4. Miljö
 5. Goda verksamhetsmetoder
 6. Konsumentfrågor
 7. Samhällsengagemang och utveckling

Enligt standarden definieras organisationers samhällsansvar som en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter (vilket inkluderar produkter, tjänster och processer) har på samhälle och miljö och som genom transparent och etiskt uppförande:

 • bidrar till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället
 • tar hänsyn till intressenters förväntningar
 • är förenlig med tillämpliga lagar och i överensstämmelse med internationella uppförandenormer
 • är integrerat i hela organisationen och praktiseras i dess relationer.

Kommitténs standarder används av alla olika typer av organisationer inom alla branscher, i syfte att:

 • öka organisationers samhällsnytta (dvs. social, ekonomisk och miljömässig påverkan)
 • bidra till en hållbar utveckling
 • möta framtida generationers behov.

SIS projektledning och experterna inom kommittén kommunicerar aktivt och sprider kunskap om kommitténs standarder genom flera olika typer av marknadsaktiviteter.

Webbinarium där kommittén och ISO 26000 och SIS/TS 2 presenteras

Maximera bidraget till hållbar utveckling med nya svenska standarder som bidrar till de globala målen och Agenda 2030. På detta webbinarium får du tips på hur du kan effektivisera verksamhetens samhällsansvar och tydliggöra hur hållbarhetsmålen kopplar till de globala målen för hållbar utveckling.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 13 standarder
ISO 37007, Corporate Governance - Guidelines for efficiency measurement
ISO/IEC TS 17021-13, Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 13: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för efterlevnad
ISO 37006, Indicators of Effective Organizational Governance: Guidance
ISO 37004, Governance of organizations — Governance maturity model
ISO 37005, Governance of organizations — Selecting, Creating and Using Indicators: Guidance for Governing Bodies
ISO/TS 37008, Internal Investigations of Organizations — Guidance
ISO 37003, Fraud control management systems — Guidance for organizations responding to the risk of fraud
ISO 53800, Riktlinjer för främjande och genomförande av jämställdhet och kvinnors egenmakt
ISO 37009, Conflicts of interest — Guidelines
ISO 37203, Compliance management — Guidelines for competence management and personnel development
ISO 37302, Compliance management — Evaluation of effectiveness
ISO 20121, Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang - Krav med tillämpningsanvisningar
ISO 37200, Guidance for the prevention, identification and response to human trafficking, forced labour, and modern slavery
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 16 standarder
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 478/AG 03, Systematisk egendeklaration
SIS/TK 478/AG 08, Governance of organizations
SIS/TK 478/AG 10, Införande av SS-EN ISO 26000
SIS/TK 478/AG 11, Guidelines for gender quality
SIS/TK 478/AG 12, Hållbara evenemang
Visa fler Visa färre
Deltagare 18 företag och organisationer
Allies In Business & Brands Ops HB, Stockholm
Arkatay Consulting AB, Malmö
CANEA Partner Group AB, Göteborg
Elvin & Partners, Tyresö
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Inkluderingsbyrån AB, Göteborg
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Lyreco Sverige AB, Borås
Nordic Consulting Group- NCG Sweden AB, Bromma
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
Sensus studieförbund, Malmö
Stockholms stad Stadsledningskontoret, Stockholm
Styrelsen för ackred. & teknisk kontroll, Borås
Styrelsen för ackreditering & teknisk ko, Borås
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, Borås
Sveriges Konsumenter, Stockholm
VERIFY Agency of Sweden, Bjärred
Winnet Sverige, Gävle
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/PC 250, Sustainability in event management
ISO/PC 250/WG 1, Event sustainability management
ISO/PC 337, Guidelines for the promotion and implementation of gender equality
ISO/PC 337/WG 1, Guidelines for the promotion and implementation of gender equality
ISO/PC 343, Management System for UN Sustainable development goals – Requirements for any organization
ISO/TC 309, Governance of organizations
ISO/TC 309/TG 6, Terminology Co-ordination
ISO/TC 309/WG 1, Guidance for the governance of organizations
ISO/TC 309/WG 2, Anti-bribery management systems
ISO/TC 309/WG 5, Guidelines for efficiency measurement
SIS/TK 478/AG 08, Governance of organizations:

ISO/TC 309, Governance of organizations

Visa fler Visa färre
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i Verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell: Kommittén har en enhetlig projektavgift där alla projektdeltagare betalar samma avgift.

Verksamhetsplan

Ämnesområden

Socialt ansvarstagande (04.130) Ledningssystem (04)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Ny certifierbar standard för FN:s hållbarhetsmål på gång!

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta (SIS och ISO-dokumenten).

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen.

Klicka här för att gå till ISO Project (se status för olika ISO-standarder).

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningar för kommittédeltagare.

IWA 26 - läs mer och ladda ner

Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem

Kalender

2023
juni
fre
2
SIS/TK 478/GAG 13 SDG ledningssystemstandard
09:00 - 11:00
tor
8
SIS/TK 478/AG 11 Guidelines for gender quality
10:00 - 15:00
september
mån
4
SIS/TK 478/AG 12 Hållbara evenemang
10:00 - 11:30
oktober
tor
26
SIS/TK 478 Organisationers samhällsansvar
09:00 - 17:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrika Edholm
Projektledare
ulrika.edholm@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Reino Fridh
Ordförande
Sensus studieförbund