Standardutveckling · SIS/TK 478

Socialt ansvarstagande

SIS kommitté TK 478 är Sveriges representant i det globala standardiseringsarbetet kring socialt ansvarstagande, som enkelt uttryckt kan beskrivas som vad en organisation (oavsett bransch) kan göra för att bidra till en hållbar utveckling. Just nu deltar kommittén i ett febrilt arbete inom ISO kring två nya standarder inom "governance for organizations" - en vägledning för styrningen av organisationer samt en ledningssystemstandard för visselblåsning.

En ny SIS-IWA (International Workshop Agreement) med titeln "Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem" har översatts till svenska, och två standarder med förankring i hållbar utveckling - en kring ledningssystem mot mutor och en kring hållbar upphandling - har nyligen publicerats i svenska översättningar.

Genom att ta socialt ansvar bidrar organisationer till hållbar utveckling i samhället. Socialt ansvarstagande bör således vara ett helt naturligt och självklart beteende i en organisations verksamhet. SIS/TK 478 deltog aktivt i det internationella arbetet att ta fram standarden "SS-ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande", ett arbete som för övrigt leddes av Sverige (SIS) tillsammans med Brasilien. SS-ISO 26000 publicerades 2010 och SIS/TK 478 arbetar nu med erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning kring användningen av SS-ISO 26000 i Sverige. Exempelvis har kommittén tagit fram svenska dokument för egendeklaration och verifiering mot SS-ISO 26000.

Definition av socialt ansvarstagande

Enligt standarden SS-ISO 26000 definieras socialt ansvarstagande som en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter (vilket inkluderar produkter, tjänster och processer) har på samhälle och miljö och som genom transparent och etiskt uppförande:

  • bidrar till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället,
  • tar hänsyn till intressenters förväntningar,
  • är förenlig med tillämpliga lagar och i överensstämmelse med internationella uppförandenormer, och
  • är integrerat i hela organisationen och praktiseras i dess relationer.

Hållbar upphandling och ledningssystem mot mutor

De senaste åren har SIS/TK 478 också varit mycket aktiv i det internationella arbetet, bland annat genom att medverka i framtagandet av två nya ISO standarder som är djupt förankrade i socialt ansvarstagande i enlighet med SS-ISO 26000:

Båda standarderna är publicerade i svenska översättningar. SS-ISO 20400 är den första standarden i världen med alternativ text inbäddad i samtliga figurer. Alternativ text ger möjligheten för skärmläsare att läsa upp en beskrivning av vad figurer föreställer. Syftet med alternativ text är att öka tillgängligheten av dokumentet.

Hållbarhet vid evenemang

Kommittén ansvarar också för standarden SS-ISO 20121 Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang - Krav med tillämpningsanvisningar (publicerad 2012) och en nationell standard för hållbar utveckling riktad till den offentliga sektorn - SS 854000 Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner.

Integrera socialt ansvarstagande i din verksamhetsutveckling

Den 17 maj 2018 hölls ett frukostseminarium om hur verksamheter kan koppla samman god praxis för socialt ansvarstagande med ledningssystem som ISO 9001 och ISO 14001 med hjälp av IWA 26. Hela frukosten finns nu att ta del av i denna 55 minuter långa film. Du kan även ta del av presentationen från seminariet här.

Några perspektiv på socialt ansvarstagande

Nedan är en kort film på engelska (4 minuter) från 2015 kring socialt ansvarstagande.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
ISO 37301, Compliance management systems - Requirements with guidance for use
ISO 37002, Whistleblowing management systems - Guidelines
ISO 37000, Vägledning för styrningen av organisationer
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 478/AG 08, Governance of organizations
SIS/TK 478/AG 09, Visselblåsning
Deltagare 15 företag och organisationer
Allies in Business & Brands OPS Handelsbolag, Stockholm
Arkatay Consulting AB, Malmö
CANEA Partner Group AB, Göteborg
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Intertek Certification AB, Kista
Konsumentverket / KO, Karlstad
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Lantero AB, Stockholm
Nordic School of Management AB, Örebro
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Sensus Studieförbund, Stockholm
Staples Sweden AB, Borås
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll, Borås
Sveriges Konsumenter, Stockholm
TCO, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/PC 277, Sustainable procurement
ISO/TC 309, Organizational governance
ISO/TC 309/TG 6, Terminology Co-ordination
ISO/TC 309/WG 2, ISO 37001 Handbook and support
ISO/TC 309/WG 3, Whistleblowing
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Frukostseminarium om hållbar upphandling film
Några perspektiv på socialt ansvarstagande film
Informationsmaterial Frukostseminarium IWA 26

Ämnesområden

Socialt ansvarstagande Ledningssystem


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

IWA 26 - läs mer och ladda ner

Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem

Kalender
2019
september
mån
23
SIS/TK 478 Stockholm
13:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Tina Bohlin

Tina Bohlin
Projektledare
08-55552058
tina.bohlin@sis.se

Anna-Karin Jansson

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
08-55552025
anna-karin.jansson@sis.se