Standardutveckling · SIS/TK 478

Organisationers samhällsansvar

SIS kommitté TK 478 är Sveriges representant i det globala standardiseringsarbetet kring "Social responsibility", vilket vi översatt till "Organisationers samhällsansvar". Begreppet kan enkelt beskrivas som vad en organisation (oavsett bransch) kan göra för att bidra till en hållbar utveckling. Just nu deltar kommittén bland annat i projekt inom "governance for organizations" där många nya standarder tas fram (ex. Fraud Control Management Systems). Kommittén bevakar även arbetet med den nya internationella vägledningen för "gender equality". Alla som är intresserade av att delta är mycket varmt välkomna att kontakta oss!

Genom att ta samhällsansvar bidrar organisationer till hållbar utveckling i samhället. Samhällsansvar bör således vara ett helt naturligt och självklart beteende i en organisations verksamhet. SIS/TK 478 deltog aktivt i det internationella arbetet att ta fram standarden ISO 26000 (Vägledning för organisationers samhällsansvar), ett arbete som för övrigt leddes av Sverige (SIS) tillsammans med Brasilien. ISO 26000 publicerades 2010 och SIS/TK 478 arbetar nu med erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning kring användningen av SS-EN ISO 26000 i Sverige. Den svenska versionen har nyligen uppdaterats med nya bilagor och kommittén har också tagit fram svenska dokument för egendeklaration och verifiering mot SS-EN ISO 26000.

Definition av organisationers samhällsansvar

Enligt standarden SS-EN ISO 26000 definieras organisationers samhällsanvar som en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter (vilket inkluderar produkter, tjänster och processer) har på samhälle och miljö och som genom transparent och etiskt uppförande:

  • bidrar till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället,
  • tar hänsyn till intressenters förväntningar,
  • är förenlig med tillämpliga lagar och i överensstämmelse med internationella uppförandenormer, och
  • är integrerat i hela organisationen och praktiseras i dess relationer.

Hållbar upphandling och ledningssystem mot mutor

De senaste åren har SIS/TK 478 också varit mycket aktiv i det internationella arbetet, bland annat genom att medverka i framtagandet av två nya ISO standarder som är djupt förankrade i organisationers samhällsansvar i enlighet med SS-EN ISO 26000:

Båda standarderna är publicerade i svenska översättningar. SS-ISO 20400 är den första standarden i världen med alternativ text inbäddad i samtliga figurer. Alternativ text ger möjligheten för skärmläsare att läsa upp en beskrivning av vad figurer föreställer. Syftet med alternativ text är att öka tillgängligheten av dokumentet.

Hållbarhet vid evenemang

Kommittén ansvarar också för standarden SS-ISO 20121 Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang - Krav med tillämpningsanvisningar och har deltagit i arbetet med den svenska standarden för hållbar utveckling riktad till den offentliga sektorn - SS 854000 Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner och regioner.

Webbinarium - ISO 26000 10 år

Maximera bidraget till hållbar utveckling med nya svenska standarder som bidrar till de globala målen och Agenda 2030. På detta webbinarium får du tips på hur du kan effektivisera verksamhetens samhällsansvar och tydliggöra hur hållbarhetsmålen kopplar till de globala målen för hållbar utveckling.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 9 standarder
ISO 37007, Corporate Governance - Guidelines for efficiency measurement
ISO/IEC TS 17021-13, Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 13: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för efterlevnad
ISO 37006, Indicators of Effective Organizational Governance: Guidance
ISO 37004, Governance maturity model - Guidance for organizations
ISO 37005, Governance of organizations — Selecting, Creating and Using Indicators: Guidance for Governing Bodies
ISO/TS 37008, Internal Investigations of Organizations — Guidance
ISO 37003, Fraud control management systems — Guidance for organizations responding to the risk of fraud
ISO 53800, Guidelines for the promotion and implementation of gender equality
ISO 37009, Conflicts of interest — Guidelines
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 15 standarder
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 478/AG 03, Systematisk egendeklaration
SIS/TK 478/AG 08, Governance of organizations
SIS/TK 478/AG 09, Visselblåsning
SIS/TK 478/AG 10, Införande av SS-EN ISO 26000
Visa fler Visa färre
Deltagare 20 företag och organisationer
Allies In Business & Brands Ops HB, STOCKHOLM
Arkatay Consulting AB, MALMÖ
Atea Sverige AB, KISTA
CANEA Partner Group AB, GÖTEBORG
Elvin & Partners, Tyresö
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Inkluderingsbyrån AB, Göteborg
Insatt AB, Jönköping
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Landsorganisationen i Sverige LO, STOCKHOLM
Lantero AB, DANDERYD
Nordic Consulting Group- NCG Sweden AB, Bromma
RISE AB, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Sensus studieförbund, MALMÖ
Staples Sweden AB, Borås
Styrelsen för ackred. & teknisk kontroll, BORÅS
Styrelsen för ackreditering & teknisk ko, BORÅS
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Unionen, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/PC 337, Guidelines for the promotion and implementation of gender equality
ISO/PC 337/WG 1, Guidelines for the promotion and implementation of gender equality
ISO/TC 309, Governance of organizations
ISO/TC 309/TG 6, Terminology Co-ordination
ISO/TC 309/WG 1, Guidance for the governance of organizations
ISO/TC 309/WG 2, Anti-bribery management systems
ISO/TC 309/WG 5, Guidelines for efficiency measurement
SIS/TK 478/AG 08, Governance of organizations:

ISO/TC 309, Governance of organizations

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Arbetsprogram

Ämnesområden

Socialt ansvarstagande (04.130) Ledningssystem (04)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

IWA 26 - läs mer och ladda ner

Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrika Edholm
Projektledare
ulrika.edholm@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se