Standard International (ISO) Workshop Agreement · SIS-IWA 26:2018

Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard International (ISO) Workshop Agreement · SIS-IWA 26:2018

Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument ger vägledning kring användning av ISO 26000:2010 för organisationer som har implementerat en eller flera ISO-ledningssystemstandarder.
Det ger också vägledning i att tillämpa ett angreppssätt för ledningssystem vid användning av ISO 26000:2010.
Det kan användas i sin helhet eller delvis av en organisation som har implementerat ett ledningssystem och/eller som använder ISO 26000:2010.

This document provides guidance on using ISO 26000:2010 to organizations that have implemented one or more ISO management system standards (MSS).
It also provides guidance on how to apply a management system approach when using ISO 26000:2010.
It can be used in full or in part by an organization that has implemented a management system and/or that is using ISO 26000:2010.

Ämnesområden

Verksamhetsstyrning och etik (03.100.02) Ledningssystem (03.100.70) Socialt ansvarstagande (04.130)


Köp denna standard

Standard International (ISO) Workshop Agreement · SIS-IWA 26:2018

Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Using ISO 26000:2010 in management systems

Artikelnummer: STD-80001445

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-22

Antal sidor: 60