Logga in

Vi har bestämt oss för att bli världens bästa standardiseringsorganisation. Vill du följa med oss på resan?

SIS är en internationell organisation med 170 medarbetare. Vi projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder. De möts hos oss för att hitta gemensamma lösningar som bidrar till innovationer och underlättar handel och export. Utöver att driva utveckling av standarder säljer vi också standarder, handböcker, utbildningar och rådgivning.