Jobba på SIS

Hos SIS kan du känna att du gör samhällsnytta på riktigt. Tillsammans med aktörer från näringsliv och offentlig sektor arbetar vi för att främja Sveriges konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

SIS är också en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder.

Betydelsen av standarder – på en minut

Såhär stärker standarder innovation och konkurrenskraft samt skapar en bättre framtid för oss alla: 


En värld utan standard

Hur skulle en värld utan standard se ut?