Stadgar

Stadgar för ideella föreningen Svenska institutet för standarder med firma Svenska institutet för standarder (”SIS”) fastställda att gälla från den 26 maj 2020.

Medbestämmande i föreningen utövar man på fullmäktige, årsmötet, som SIS högsta beslutande organ.

Läs mer om vad som gäller för föreningen:

SIS stadgar


Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på medlem@sis.se.