Logga in

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Bo-Erik Pers
Ordförande
VD, Jernkontoret

Anders G Lindberg
Forskningschef, 
Scania CV AB

Hans Lindberg
VD, Svenska Bankföreningen

Carina Håkansson
VD, Skogsindustrierna

Teresa Jonek
Näringspolitisk expert,
ALMEGA

Eva Malmström Jonsson
Professor, KTH

Daniel Forslund
Landstingsråd,
Stockholms läns landsting

Ulrika Francke
VD, Tyréns AB

Personalrepresentanter

Anette Eriksson
Systemförvaltare, SIS

Bengt Rydstedt
Projektledare, SIS

Ledningsgrupp

Thomas Idermark
VD, SIS

Karin Lindmark
T.f.  Standardisering

Elisabeth Darius 
HR

Erik Eklund
Omvärldsbevakning 
och dialog

Göran Blomqvist
Marknad

Niki Westerberg
Kommunikation

Nina Sjödin 
Ekonomi

Helena Norrthon 
Chefsjurist