Månadens doldis - Nr 12 2023

Förbättra din organisations digitala arbetsmiljö

Nyheter-sis-se_dec_manadens-doldis.jpg

Månadens doldis #12: Användbarhetsronden

Oavsett vad vi har för yrken och arbetsuppgifter så har de flesta av oss en sak gemensam: våra arbeten digitaliseras! Det påverkar vår digitala arbetsmiljö väldigt mycket.

De flesta känner till en av världens mest använda standarder, ISO 45001, arbetsmiljöledning. Men visste du att det finns en teknisk specifikation gällande den digitala systemmiljön och dess påverkan på vår arbetsmiljö?  

Figur1_dec_manadens-doldis.jpg

Den tekniska specifikationen Användbarhetsronden fastställer en process med krav och rekommendationer för hur en organisations användare kan granska sin egna digitala systemmiljö och dess påverkan på arbetsmiljön.

Fördelar med att använda Användbarhetsronden 

Användbarhetsronden möjliggör för användare, skyddsombud, HR, ledningspersoner och personer ansvariga för digitalisering att tillsammans, på ett systematiskt sätt, identifiera brister och förbättringsmöjligheter i den digitala systemmiljön. Det innebär att organisationens samlade kompetens höjs för att kunna utveckla egna, anpassa befintliga, köpa in och införa nya system. Detta bidrar i sin tur till ökad effektivitet och användartillfredsställelse. Användbarhetsronden kompletterar det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, med en metod som fokuserar på de digitala systemens brister och förbättringsmöjligheter.

Figur2_dec_manadens-doldis.jpg

Digitaliseringens centrala roll i arbetsmiljön

Användbarhetsronden innehåller en omfattande lista med kvalitetskriterier från forskningslitteraturen, en lista som är avsedd att anpassas till den egna organisationens förutsättningar. Resultatet av rondens granskning sammanfattas i ett väl utprövat bildformat och kan där jämföras med andra arbetsplatser och över tid. Särskilt inför inköp av nya digitala system kan dessa resultatbilder utgöra viktiga underlag i inledande dialoger med leverantörer. 

Om leverantörer erbjuder demonstrationssystem kan testsviter utformas baserade på rondens kriterier för de testade systemens ändamålsenlighet, effektivitet, användartillfredsställelse, samspel med övriga system, metodik för integritet, säkerhet, tillgänglighet, införande och uppgradering samt för en rad andra kvalitetsaspekter.

Figur3_dec_manadens-doldis.jpg

Eftersom Användbarhetsronden är utformad för att ansluta till andra standarddokument, ISO 26000, ISO 27500, ISO 9241-220 och ISO 9241-210, kan användningen av dokumentet bli en brygga in till, eller förstärkning av organisationens redan etablerade användning av, dessa centrala standarddokument rörande digitalisering, arbetsmiljö och hållbarhet. 

Läs mer här och ser hur du kan förbättra din organisations digitala arbetsmiljö >> 


Månadens doldis

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en lite mer okänd standard som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Se fler doldisar >>

Köp standarden

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Användbarhetsrond

Köp standarden >

Se produktbladet >

Låt standarder bli effektiva arbetsverktyg

SIS digitala seminarier vänder sig till dig som vill få nya eller fördjupade kunskaper i arbetet med standarder, och vill veta mer om tjänsten SIS Abonnemang.

Boka din plats idag >>