SME och intresseorganisationer

Hos SIS kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling.  Därför är det viktigt med en blandning av olika aktörer i de tekniska kommittéerna.

För att underlätta deltagande i standardiseringsarbetet och tillgång till standarder för små- och medelstora företag, SME, liksom för organisationer som representerar konsumenter, miljö- och samhällsfrågor, genomför SIS en rad aktiviteter och insatser.

  • Kostnadsfria utbildningar såsom "Standardisering för kommittédeltagaren - grundkurs".
  • Regelbundna medlems- och deltagarträffar samt ordförandeträffar.
  • Vi erbjuder licensavtal till utvecklare som genom digitalisering vill erbjuda smarta tjänster och i dessa använda information från standarder, läs mer om digitala verktyg med SIS licensavtal.
  • För deltagare som representerar mindre starka ekonomiska grupper kan dialog alltid föras med SIS om kostnad för deltagande i aktuell grupp.

Samtliga medlemmar i SIS är också inbjudna till det årliga fullmäktigemötet och det kostnadsfria seminariet som tar upp standardiseringsfrågor av intresse för just SME och organisationer som representerar konsumentintressen samt miljö- och samhällsfrågor.

Speciella insatser för intresseorganisationer

Intresseorganisationer såsom konsument-, arbetstagar- miljöorganisationer och andra ideella riksorganisationer som i sina stadgar utgår från ett tydligt användarperspektiv kan ansöka om ekonomiskt stöd för att delta i standardutvecklingen från SKA-rådet.

SKA-rådet, Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, är en del av Sveriges Standardiseringsförbund, och deras uppgift är att se till att representanter från användarsidan får inflytande i utvecklingen av standarder hos både SIS, SEK och ITS. SKA-rådet finansieras genom medel från Regeringen som är öronmärkta för främjande av användarintresset.

SKA-rådet erbjuder bidrag för projektavgifter, resor till vissa internationella möten samt kostnadsfria seminarier och utbildningar.

Läs mer om utbildningar för intresseorganisationer som deltar i standardisering.

Mer information om din organisations förutsättningar att söka bidrag på SKA-rådets hemsida .

Läs mer om Sveriges standardiseringsförbund på deras hemsida.


Utbildning inom standardisering

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom standardisering så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.