Fakta och organisation

SIS är en ideell förening som är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling.

Vad står SIS för?

SIS har alltid haft samma förkortning, men genom historien har den stått för olika saker. Från början betydde förkortningen Svenska Industrins Standardiseringskommission, men 1931 antog man nya stadgar och bytte namn till Sveriges Standardiseringskommission. 1977 blev det Standardiseringen i Sverige och 2001 vid sammanslagningen av flera organisationer blev namnet SIS, Swedish Standards Institute. Sedan den 7 maj 2019 heter vi Svenska institutet för standarder och återigen stämmer akronymen med namnet.

Affärsidé

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Kunder

SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer. 

Under 2020 medverkade över 4 800 experter från 1 600 organisationer i standardiseringsarbete hos SIS. 

Medlemmar

Vi har drygt 1 100 företag, myndigheter och organisationer som medlemmar.

Medarbetare

SIS har drygt 160 medarbetare som tillsammans har breda kunskaper inom teknik, ekonomi, språk, diplomati och förhandlingsmetoder samt har personliga egenskaper så som social kompetens och förståelse för andra kulturer. Något som bidrar till framgångsrika internationella samarbeten.

Omsättning

SIS omsatte 282 miljoner kronor år 2020.


Kontakt

Vi har öppet måndag till torsdag 08:00-16:30 och fredagar 08:00-16:00.

Solnavägen 1E / Torsplan
113 65 Stockholm

08 555 520 00
info@sis.se

SIS årsrapport 2020

1580 publicerade nya och reviderade standarder under 2020

Kunskapstjänsten SIS Perspektiv

Detta är tjänsten för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling till vardags i ditt yrkesliv.

SIS Perspektiv består av en webbtjänst och en tidning som tillsammans innehåller samlad kunskap för att hjälpa dig tolka, jämföra och tillämpa olika ledningssystemstandarder.