Fakta och organisation

SIS är en ideell förening som är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling.

Vad står SIS för?

SIS har alltid haft samma förkortning, men genom historien har den stått för olika saker. Från början betydde förkortningen Svenska Industrins Standardiseringskommission, men 1931 antog man nya stadgar och bytte namn till Sveriges Standardiseringskommission. 1977 blev det Standardiseringen i Sverige och 2001 vid sammanslagningen av flera organisationer blev namnet SIS, Swedish Standards Institute. Sedan den 7 maj 2019 heter vi Svenska institutet för standarder och återigen stämmer akronymen med namnet.

Vårt uppdrag

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Kunder

SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer. 

Under 2022 medverkade närmre 5 000 experter från över 1 800 organisationer i standardiseringsarbete hos SIS. 

Medlemmar

Vi har drygt 1000 företag, myndigheter och organisationer som medlemmar.

Medarbetare

SIS har närmre 170 medarbetare som tillsammans har breda kunskaper inom teknik, ekonomi, språk, diplomati och förhandlingsmetoder samt har personliga egenskaper så som social kompetens och förståelse för andra kulturer. Något som bidrar till framgångsrika internationella samarbeten.

Omsättning

SIS omsatte 299 miljoner kronor år 2022.


Kontakta oss

Öppettider
Mån - Tors 08:00-16:30
Fredagar 08:00-16:00

Kontaktuppgifter
08 555 520 00
info@sis.se

Hitta till SIS
Solnavägen 1E / Torsplan
113 65 Stockholm

Årsrapport 2022

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv