Logga in

Fakta och organisation

SIS är en internationell organisation som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Det betyder att när du är med i SIS är du även med och driver utvecklingen internationellt inom ditt område.

Affärsidé

SIS projektleder kunder som vill utveckla och påverka standarder. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.

Kunder

SIS drygt 11 000 kunder är ett tvärsnitt av Sverige. Det är myndigheter, börsföretag, små och medelstora företag, kommuner, landsting och organisationer.

Medlemmar

Vi har cirka 1300 företag, myndigheter och organisationer som medlemmar.

Medarbetare

SIS har drygt 170 medarbetare som tillsammans har breda kunskaper inom teknik, ekonomi, språk, diplomati och förhandlingsmetoder samt har personliga egenskaper så som social kompetens och förståelse för andra kulturer. Något som bidrar till framgångsrika internationella samarbeten.

Omsättning

SIS omsatte 271 miljoner kronor år 2016.


Magasinet S

Om nya idéer, affärsutveckling och samhällsnytta.

I senaste numret med tema smarta städer möter du människorna bakom idéerna. De gör det möjligt för världens städer att växa smart och hållbart. 

SIS årsredovisning 2016

ISO 9001 - Kvalitet

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation.