Fakta och organisation

SIS är en ideell förening som är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling.

Vad står SIS för?

SIS har alltid haft samma förkortning, men genom historien har den stått för olika saker. Från början betydde förkortningen Svenska Industrins Standardiseringskommission, men 1931 antog man nya stadgar och bytte namn till Sveriges Standardiseringskommission. 1977 blev det Standardiseringen i Sverige och 2001 vid sammanslagningen av flera organisationer blev namnet SIS, Swedish Standards Institute. Sedan den 7 maj 2019 heter vi Svenska institutet för standarder och återigen stämmer akronymen med namnet.

Affärsidé

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Kunder

SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer. 

Under 2019 medverkade över 4 000 experter från 2 000 organisationer i standardiseringsarbete hos SIS. 

Medlemmar

Vi har drygt 1 200 företag, myndigheter och organisationer som medlemmar.

Medarbetare

SIS har drygt 160 medarbetare som tillsammans har breda kunskaper inom teknik, ekonomi, språk, diplomati och förhandlingsmetoder samt har personliga egenskaper så som social kompetens och förståelse för andra kulturer. Något som bidrar till framgångsrika internationella samarbeten.

Omsättning

SIS omsatte 302 miljoner kronor år 2019.


Kontakt

Vi har öppet måndag till fredag 08:00-17:00

Solnavägen 1E / Torsplan
113 65 Stockholm

08 555 520 00
info@sis.se

SIS årsrapport 2019

Magasinet S

I Magasinet S läser du om näringslivstrender, ny smart teknik, hållbarhetsfrågor och annat som påverkar oss i samhället. Vi intervjuar intressanta människor och företag och ger dig inspiration till nytänkande, innovation och samverkan för gemensam nytta.