Fakta och organisation

SIS är en ideell förening som är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

Vad står SIS för?

SIS har alltid haft samma förkortning, men genom historien har den stått för olika saker. Från början betydde förkortningen Svenska Industrins Standardiseringskommission, men 1931 antog man nya stadgar och bytte namn till Sveriges Standardiseringskommission. 1977 blev det Standardiseringen i Sverige och 2001 vid sammanslagningen av flera organisationer blev namnet SIS, Swedish Standards Institute. Sedan den 7 maj 2019 heter vi Svenska institutet för standarder och återigen stämmer akronymen med namnet.

Affärsidé

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Kunder

SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer. 

2018 medverkade över 4000 experter från 2000 organiationer i standardiseringsarbete hos SIS. 

Medlemmar

Vi har drygt 1200 företag, myndigheter och organisationer som medlemmar.

Medarbetare

SIS har drygt 160 medarbetare som tillsammans har breda kunskaper inom teknik, ekonomi, språk, diplomati och förhandlingsmetoder samt har personliga egenskaper så som social kompetens och förståelse för andra kulturer. Något som bidrar till framgångsrika internationella samarbeten.

Omsättning

SIS omsatte 284 miljoner kronor år 2018.


Kontakt

Vi har öppet måndag till fredag 08:00-17:00

08 555 520 00
info@sis.se

Solnavägen 1E / Torsplan, 113 65 Stockholm

SIS årsrapport 2018

Text: 1659 publicerade nya och reviderade standarder

Magasinet S

Om nya idéer, affärsutveckling och samhällsnytta.

Höst 2017 numret av Magasinet S har tema smarta städer. Där möter du människorna bakom idéerna. De gör det möjligt för världens städer att växa smart och hållbart.