Äldre projekt och aktiviteter

1953

SIS får i uppdrag av FN att stödja etableringen av det nationella standardiseringsorganet i Turkiet.

1968

SIS får i uppdrag av FN att stödja etableringen av det nationella standardiseringsorganet i Etiopien.

1970

SIS och det nationella standardiseringsorganet GOST i f.d. Sovjetunionen ingår ett bilateralt avtal för att samarbeta inom området standardisering och kvalitetsteknik. ett pilotprojekt om vatten och föroreningar genomförs.

1971

SIS får i uppdrag av UNIDO att stödja standardisering i Thailand.

1979

Samarbetsavtalet mellan SIS och Tanzania Bureau of Standards (TBS) upprättas. SIS hjälper TBS med organisations- och kapacitetsuppbyggnad av det nationella standardiseringsorganet i Tanzania.

1980

SIS genomför ett standardiseringsprojekt i Sierra Leone finansierat av Europeiska Kommittén

1983

SIS tillhandahåller tekniskt stöd till det nationella standardiseringsorganet i Ecuador.

1989

SIS levererar testutrustning inklusive utbildning och manualer till det nationella standardiseringsorganet i Tunisien.

2002

SIS hjälper det nationella standardiseringsorganet EVS i Estland med utbildning i kommunikation för att förbättra kommunikationssystemen med den estniska industrin.

2002

SIS stöder det nationella standardiseringsorganet COGUANOR i Guatemala med att omstrukturera för att bli ett erkänt standardiseringsorgan, och för att utveckla och forma standardiseringsmodulerna för att passa landet.

2002

SIS inrättar en referensgrupp med intressenter för att tillhandahålla internationella krav och kvalifikationer för personal som är involverade i minröjningsoperationer i postkonfliktländer. Uppdraget finansierades av Sida.

2003

SIS erbjuder utbildning i miljöledning (ISO 14000) till intressenter från privata- och offentliga sektorn i Botswana, Etiopien, Indien, Iran, Nigeria, Filippinerna, Sudan och Syrien. Projektet finansierades av Sida.

2004

Turistsektorn i Sydostasien växer snabbt med stora konsekvenser för infrastrukturen, miljön och ekosystemet. SIS erbjuder utbildning i ekoturism och miljömärkning till intressenter i Filippinerna. Projektet är en del av EU-samarbetet med ASEAN-länderna

2005

SIS tillhandahåller utbildning i kvalitetskontroll av kondomer till 13 afrikanska länder med syfte att förbättra produktsäkerheten av kondomer på de lokala marknaderna i Afrika.

2006-2007

Ledare inom afrikanska nationella standardiseringsorgan får stöd av SIS för att utveckla African Organisation for Standardisation (ARSO) som ett effektivt instrument för standardiseringsarbete på regional och global nivå. Det långsiktiga målet är att öka handelsförbindelserna på den interafrikanska marknaden såväl som globalt. Projektet finansierades av Sida.

2009

SIS samarbetar med det kinesiska standardiseringsorganet SAC om resurseffektiva förpackningar och avfallsåtervinning.

2009 och framåt

Se pågående och nyligen avslutade projekt >>