Verksamhetsutveckling med hjälp av ledningssystem

Verksamhetsutveckling handlar om en organisations utveckling för att arbeta systematiskt med kvalitet, hållbarhet, informationssäkerhet, innovation osv. Det handlar om att sätta upp mål och att få alla i organisationen att arbeta mot dem.

Ledningssystem är kraftfulla verktyg för högsta ledningen att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt vissa fastställda policyer och rutiner, och ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete.  

Här hittar du information om standarder för ledningssystem, guider och artiklar om verksamhetsutveckling.