Verksamhetsutveckling med hjälp av ISO 9001 och andra ledningssystem

ISO 9001 och ISO 14001 är kraftfulla verktyg för hållbar verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling handlar om att arbeta systematiskt med te.x. kvalitet, miljö, informationssäkerhet, innovation mm. genom att sätta upp mål och att få alla i organisationen att arbeta mot dem.

Vad innebär verksamhetsutveckling?

Verksamhetsutveckling handlar om att bättre leda, styra och utveckla verksamheten, samt använda resurser så effektivt och rättssäkert som möjligt, för att i slutändan nå sina uppsatta mål. Det brukar innefatta en organisations policy, mål, processer/aktivitetsflöden med fastställda rutiner, mätkriterier och uppföljning.

Ledningssystem är kraftfulla verktyg för högsta ledningen att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt vissa fastställda policyer och rutiner, och ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete.  

Här hittar du information om standarder för ledningssystem, guider och artiklar om verksamhetsutveckling.