ISO 9001 – Ledningssystem för kvalitet

Ett kvalitetsledningssystem är ett stöd för att ständigt förbättra och justera verksamheten för att möta kundernas behov. Det kan röra allt från kundbemötande till hur du undviker driftsstörningar.

ISO 9001 är världens mest använda ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i både företag och andra organisationer.

Läs mer om vad ett kvalitetsledningssystem innebär under Detta är ISO 9001.

SIS tekniska kommitté för kvalitetsledning
Visa alla

Utbildningar