Standardutveckling · SIS/TK 304

Kvalitetsledning

Alla organisationer strävar efter att bli mer effektiva och lönsamma för att nå hållbar framgång. För att lyckas med det behöver organisationen arbeta strukturerat, målinriktat och aktivt med kvalitetsledning. Som stöd finns ISO 9001 och ISO 9000-serien, världens mest framgångsrika standarder inom kvalitetsledning.

Kommittén för kvalitetsledning arbetar aktivt för att främja svenska intressen genom att påverka innehåll och riktlinjer i utvecklingen av framtida standarder inom kvalitetsledning. Arbetet pågår såväl nationellt som internationellt.

Kommittén ansvarar för arbetet med ett flertal standarder med betoning på kravstandarden ISO 9001 och vägledningarna inom ISO 9000-serien. Produktportföljen innehåller även ISO 19011 (revision), standarder för kundtillfredsställelse (ISO 10000-serien), kompetensförsörjning (SS 624070) mm.

Kvalitetsledning är ett effektivt styrmedel för en organisations ledning och ett bra hjälpmedel i det dagliga förbättringsarbetet. Att arbeta effektivt med kvalitetsledning med hjälp av standarder kan stärka organisationens varumärke, konkurrensförmåga och generera nöjdare kunder och anställda.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 7 standarder
ISO/TS 23686, Measurement and evaluation of service excellence
ISO 10009, Quality management — Guidance for quality tools and their application
ISO 10010, Kvalitetsledning — Vägledning för att förstå, bedöma och förbättra organisationens kvalitetskultur för att driva på hållbar framgång
ISO 10008, Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning för elektroniska handelstransaktioner mellan företag och konsument
SS 625000, Kvalitetsledning - Effektivt ledningsgruppsarbete
ISO/TS 10020, Quality management systems — Organizational change management — Processes
ISO 11367, Service excellence - Principles and model for public service organization
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 28 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 13 arbetsgrupper
SIS/TK 304/AG 1.1, Begrepp och Terminologi
SIS/TK 304/AG 2.1, Tolkningsfrågor
SIS/TK 304/AG 2.2, ISO 9001
SIS/TK 304/AG 2.3, Kommunikation och produktsupport
SIS/TK 304/AG 3.1, Kompetensförsörjning
SIS/TK 304/AG 3.2, Validering av individuell kompetens
SIS/TK 304/AG 3.3, Revision
SIS/TK 304/AG 3.4, ISO 10000-serien
SIS/TK 304/AG 3.5, Utbildning
SIS/TK 304/AG 3.6, Kommuner och regioner
SIS/TK 304/AG 3.7, Excellence in service
SIS/TK 304/AG 3.8, Ledningsgrupper
SIS/TK 304/AU, Kvalitetsledning AU
Visa fler Visa färre
Deltagare 33 företag och organisationer
2B FINE AB, UPPSALA
Alleima Tube AB, SANDVIKEN
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Bureau Veritas Certification Sverige AB, GÖTEBORG
CANEA Partner Group AB, GÖTEBORG
DNV Business Assurance Sweden AB, SOLNA
EQS Consulting, Strandbaden
Ericsson AB, LINKÖPING
European Spallation Source Eric, LUND
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Ikano Bostad AB, Sundbyberg
Indea AB, STOCKHOLM
Marcus Berglund AB, Skog
Norrtälje kommun, Norrtälje
NVBS Quality Consulting AB, BORLÄNGE
People & Process Development AB, Gustavsberg
Qvalify AB, JÖNKÖPING
Region Örebro län, ÖREBRO
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, SUNDSVALL
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Scania CV AB, Head Office, SÖDERTÄLJE
SOS International AB, DANDERYD
Stockholm Vatten och Avfall, STOCKHOLM
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, BORÅS
Sustema AB, STOCKHOLM
Urvision International AB, Danderyd
VisionL Kvalitetspartner AB, NORRKÖPING
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Group Sweden AB, GÖTEBORG
Volvo Technology AB, Göteborg
Västerviks kommun, Västervik
Öbergs Miljö & Kvalitetskonsult AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 176, Quality management and quality assurance
ISO/TC 176/SC 1, Concepts and terminology
ISO/TC 176/SC 2, Quality systems
ISO/TC 176/SC 3, Supporting technologies
ISO/TC 176/TG 1, Communications and product support
ISO/TC 176/TG 2, ISO 9001 Brand Integrity
ISO/TC 312, Excellence in service
SIS/TK 304/AG 1.1, Begrepp och Terminologi:

ISO/TC 176/SC 1, Concepts and terminology

SIS/TK 304/AG 2.1, Tolkningsfrågor:

ISO/TC 176/SC 2/TG 4, Interpretations

SIS/TK 304/AG 2.2, ISO 9001:

ISO/TC 176/SC 2, Quality systems

SIS/TK 304/AG 3.4, ISO 10000-serien:

ISO/TC 176/SC 3, Supporting technologies

SIS/TK 304/AG 3.7, Excellence in service:

ISO/TC 312, Excellence in service

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Var med och påverka
Verksamhetsplan 2022

Ämnesområden

Ledningssystem för kvalitet (04.080) Kvalitet (06) Ledningssystem för kompetensförsörjning (04.070)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

ISO 9001-trädet

Såhär är ISO 9001-serien uppbyggd. Och den fortsätter hela tiden att växa med nya vägledningar och branschspecifika kvalitetsstandarder.

Webinar: Ny svensk standard för effektivare ledningsgrupper

Kalender

2022
oktober
tis
25
AG 3.8 Ledningsgrupper
09:00 - 15:30

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrika Edholm
Projektledare
ulrika.edholm@sis.se

Bengt Rydstedt
Projektledare
bengt.rydstedt@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se