Standard Svensk standard · SS 20131

Statistisk acceptanskontroll enligt attributmetoden - Provtagningsplaner för enstaka partier och med gränskvalitet (LQ) som ingångsvärde

Status: Gällande

Ämnesområden

Användning av statistiska metoder Kvalitetsteknik


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Sampling procedures for inspection by attributes - Sampling plans indexed by limiting quality (LQ) for isolated lot inspection

Artikelnummer: STD-5535

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-05-20

Antal sidor: 28