Standard Svensk standard · SS-ISO 10015:2020

Kvalitetsledning - Riktlinjer för kompetensförsörjning och personlig utveckling (ISO 10015:2019, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument ger riktlinjer till organisationer när det gäller att upprätta, införa, underhålla och förbättra system för kompetensförsörjning och kompetensutveckling i syfte att positivt påverka resultat som rör produkters och tjänsters kravöverensstämmelse samt relevanta intressenters behov och förväntningar.
Dokumentet kan tillämpas på alla organisationer, oavsett typ och storlek. Det innebär inte tillägg till, ändring eller annan modifiering av kraven i ISO 9000-serien eller i andra standarder.

This document gives guidelines for an organization to establish, implement, maintain and improve
systems for competence management and people development to positively affect outcomes related to
the conformity of products and services and the needs and expectations of relevant interested parties.
This document is applicable to all organizations regardless of their type or size. It does not add to,
change or otherwise modify requirements for the ISO 9000 family or any other standards.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kompetensförsörjning (04.070) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kompetensförsörjning, SIS/TK 304/AG 3.1

Internationell titel: Quality management - Guidelines for competence management and people development (ISO 10015:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80022063

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-05-17

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 10015