Handbok

Problemlösning med grundorsaksanalys (E-bok)

Köp

Pris: 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Att göra om problem till förbättringar är ett viktigt inslag i varje ledningssystemstandard. (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Systematiskt Arbetsmiljöarbete AFS2001:1 med flera.) För att kunna göra detta effektivt är det viktigt att inte bara ägna sig åt att rätta till fel utan att också hitta grundorsaken till avvikelserna och för att systematiskt kunna vidta rätt korrigerande åtgärder samt förebygga skada. RCA = Root Cause Analyse (Grundorsaksanalys.)

Genom att hantera avvikelser på ett systematiskt sätt får man en grund till ett naturligt lärande i sin organisation, som i sin tur är en god grund för ett ständigt förbättringsarbete. Boken är till för dig som arbetar med att hitta grundorsaken till störningar, fel och andra avvikelser inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, produktion och teknisk service. Målet med boken är att ge en insikt vad en effektiv grundorsaksanalys bygger på samtidigt som man pekar på ett ”smörgåsbord” av verktyg som kan användas för att strukturera och dra rätt slutsatser av fakta.

Boken tar upp:

• Varför uppstår fel?
• Ständiga förbättringar (tanke- och förhållningssätt)
• Standardernas krav på avvikelsehantering
• Orientering om de olika verktyg som man kan använda i sin grundorsaksanalys
• Riskhantering
• Vad är egentligen rätt åtgärd på kort respektive lång sikt?

Ämnesområden

Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100)


Köp

Handbok

Problemlösning med grundorsaksanalys (E-bok)
Pris: 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Benny Halldin

Artikelnummer: BCK-80007688

Beteckning: SIS HB 21 E-bok

Utgåva: 1

Utgiven: 2012-04-18

Antal sidor: 84

Förlag: Svenska institutet för standarder