Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27013:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning för integrerat införande av ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 20000-1

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27013:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning för integrerat införande av ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 20000-1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard provides guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1 for those organizations that are intending to eithera) implement ISO/IEC 27001 when ISO/IEC 20000-1 is already implemented, or vice versa,b) implement both ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1 together, orc) integrate existing management systems based on ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1.This International Standard focuses exclusively on the integrated implementation of an information security management system (ISMS) as specified in ISO/IEC 27001 and a service management system (SMS) as specified in ISO/IEC 20000-1.In practice, ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1 can also be integrated with other management system standards, such as ISO 9001 and ISO 14001.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Övriga (03.080.99) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Ledningssystem för IT-tjänster (04.060) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27013:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning för integrerat införande av ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 20000-1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1

Artikelnummer: STD-8025743

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-03-30

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-ISO/IEC 27013:2012