Standard Svensk standard · SS-ISO 19104:2016

Geografisk information - Terminologi (ISO 19104:2016, IDT)

Status: Gällande

Standard som ger riktlinjer för upprättande och underhåll av termsamlingar i första hand inom ISO 19100-serien men även vid terminologiarbete i allmänhet. Dessutom specificeras strukturen för termposter och principerna för skrivande av definitioner belyses. Riktlinjerna har använts vid det övergripande terminologiarbetet inom ISO/TC 211 där standardernas samtliga termposter samordnas och förvaltas och som även ligger till grund för en flerspråkig termdatabas, multi-lingual glossary of terms. 

Omfattning
This document specifies requirements for the collection, management and publication of terminology in the field of geographic information.
The scope of this document includes
— selection of concepts, harmonization of concepts and development of concept systems,
— structure and content of terminological entries,
— term selection,
— definition preparation,
— cultural and linguistic adaptation,
— layout and formatting requirements in rendered documents, and
— establishment and management of terminology registers.
This document is applicable to International Standards and Technical Specifications in the field of geographic information.

Ämnesområden

Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Terminology (ISO 19104:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8022667

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-09-29

Antal sidor: 96

Ersätter: SIS-ISO/TS 19104:2009