SIS Upphandlingsstöd

SIS Upphandlingsstöd är en onlinetjänst som gör det enkelt för upphandlande organisationer att hänvisa till standarder, i stället för att ange egna prestandakrav.


Att snabbt kunna referera till vedertagna tekniska specifikationer sparar resurser. Det öppnar också för större konkurrens och ökar sannolikheten för att produkten/tjänsten är framtagen på ett kontrollerat vis. I slutändan ökar det den offentliga verksamhetens möjlighet till bättre pris och kvalitet.

Så fungerar SIS Upphandlingsstöd

  • SIS Upphandlingsstöd är anpassad för kommuner, myndigheter eller andra offentliga verksamheter som regleras av lagen om offentlig upphandling – LOU
  • Du får en länk till en unik registreringssida att infoga i offentliga upphandlingar
  • På den unika sidan som bland annat anpassas med organisationens logga, finns information och ett formulär där den som vill ha tillgång till refererade standarder registrerar sin mejladress
  • I tjänsten håller du lätt koll på olika upphandlingar och vilka standarder de hänvisar till

Vad kostar SIS Upphandlingsstöd? 

Priset sätts utifrån hur många standarder du samtidigt vill ha möjlighet att hänvisa till.

PrislistaUpphandlingsstöd.png

Vill du veta mera om SIS Upphandlingsstöd eller önskar offert?
Kontakta gärna vår kundservice:

SIS Kundservice
Telefon:
 08-555 523 10
E-post: kundservice@sis.se


Vägledning om hänvisning till standarder vid offentlig upphandling i Europa

CEN och EU-kommissionen har publicerat en vägledande guide för offentliga upphandlare för hur de ska hänvisa till standarder i samband med offentlig upphandling inom Europa.

Kontakta oss

Vill du veta mer om SIS Upphandlingsstöd? Kontakta gärna vår kundservice:

SIS Kundservice: 
Telefon:
 08-555 523 10
E-post: kundservice@sis.se

Standard vid upphandling

Standarder underlättar processen, oavsett om det är ett litet företag som ska köpa nya kontorsmöbler eller en global jätte som ska ingå avtal med nya underleverantörer. 

Läs mer om hur standarder och upphandlingar hör ihop.