Böcker och verktyg

SIS handböcker och digitala verktyg finns till som stöd för att du ska kunna arbeta med standarder på ett effektivt och strukturerat sätt. Det kan till exempel vara en onlinetjänst, en checklista eller en handbok som instruerar hur just din organisation kan dra nytta av standarder.

Du får konkreta förslag på åtgärder för att uppfylla specifika krav i standarder eller specifikationer. Du kan bland annat få svar på hur du:

  • inför och arbetar med ledningssystem
  • uppfyller specifika säkerhetskrav
  • mäter produkters storlek och uppförande
  • uppfyller krav på tjänsters innehåll och utförande
  • hanterar data och information för säkerhet och utbyte
  • använder begrepp och symboler.

Böcker och verktyg efter ämnesområde