Böcker och verktyg inom bygg och anläggning

Standarder inom bygg och anläggning hanterar allt från produkter till tjänster och hela processer. Användande av standarder garanterar hög kvalitet och säkerhet. För att underlätta för dig i branschen erbjuder SIS handböcker och verktyg som stöd vid tillämpningen av standarder.

Bygghandlingar 90

Bygghandlingar 90 är en serie på åtta handböcker som beskriver hur olika bygghandlingar bör utformas utifrån den svenska byggsektorns rekommendationer. Del 1-3 behandlar  formerna för redovisning och måttsättning av byggprojekt. De övriga delarna går in mer specifikt på redovisningsformer för hus, anläggning, ombyggnad, installationer och digitala leveranser. I del 4 om hus och del 6 om ombyggnad, finns hänvisningar till ritningar som kostnadsfritt laddas ner från vår webbplats. Till böckerna >>

Eurokoder FAQ

Eurokoder är samlingsnamnet på standarder för beräkningsregler för dimensionering av bärverk. Bygg- och anläggningsverksamheten har alltid varit nationellt orienterad men eurokoder öppnar för en mer global marknad, vilket ger en positiv effekt på konkurrensen och priserna. SIS tillhandahåller genom ett avtal med Boverket alla eurokoder kostnadsfritt. För en enhetlig tolkning av standarderna samordnar SIS även en tolkningsgrupp som tar emot och besvarar frågor gällande tolkning och användning. Alla frågor publiceras på Eurokoder FAQ.

Så mäter du din bostad

Mätregler för en grundlig mätning av en bostad specificeras i standarden SS 21054:2020, Area och volym för byggnader – Terminologi och mätning. En översikt över mätreglerna för småhus och lägenheter finns i broschyren "Så mäter du din bostad" som du laddar ner gratis genom att klicka på länken. För en grundlig mätning av bostaden behöver du fortfarande tillgång till den kompletta standarden.


Boverkets byggregler förändras

Läs om hur SIS samverkar med Boverket när byggreglerna, BBR, förändras.

Frågor och svar

Frågor och svar kring eurokoderna är samordande av SIS tillsammans med Boverket och Transportstyrelsen. Det är mycket viktigt att säkerställa en likartad tolkning av eurokoderna och därför finns FAQ publicerat på vår webbplats.


Bygghandlingar 90

Bild på ritning

Gemensamma spelregler för byggprojekt.