Välj utbildningen som passar dig bäst – fysisk eller digital

Att utbilda dig är den bästa investeringen du kan göra i dig själv och din organisation. Med en utbildning kommer du att utveckla din och din organisations kompetens, tack vare helt nya kunskaper.

Oavsett hur omvärlden förändras vill vi på SIS alltid kunna erbjuda högkvalitativa utbildningar inom standarder som vi själva utvecklar. Under våren 2020 lanserade vi onlineutbildningar inom våra mest efterfrågade områden och dessa kommer vi att fortsätta med under hösten. Välj mellan utbildningar inom miljö- och kvalitetsledning, arbetsmiljöledning, intern revision, energiledning, informationssäkerhet samt kontinuitetshantering.

SIS onlineutbildningar håller samma höga kvalitet som alla våra utbildningar. Du får kunskapen direkt från källan, våra experter och kunniga utbildningsledare står till ditt förfogande, fysiskt längre bort men kunskapen finns lika nära till hands för dig.

Under hösten 2020 erbjuder vi både digitala utbildningar eller fysiska i klassrummet. SIS följer givetvis alla de rekommendationer som förmedlas av våra myndigheter samt ISO:s och CEN:s riktlinjer för resor och fysiska möten. Vid eventuella förändringar kommer vi att informera anmälda deltagare direkt.

Varmt välkommen att boka din plats på våra digitala eller fysiska utbildningar till hösten redan idag!

Kontakta utbildningsrådgivare på 08-555 523 10 eller utbildning@sis.se och hitta din utbildning.

Boka din distansutbildning här.

Även arbetsbefriad personal kan kompetensutvecklas – utan att det statliga permitteringsstödet påverkas.

Enligt Tillväxtverket så har verksamheter möjlighet att låta sina permitterade medarbetade delta i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser. Detta sker i överenskommelse mellan lokala parter och utan att det påverkar det statliga permitteringsstödet.
Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

SIS följer Folkhälsomyndighetens direktiv för hygien och har därför följande riktlinjer vid besök på SIS konferens:

Våra utbildningsområden

Verksamhetsutveckling

Hållbarhet och miljö

Vård och omsorg

Laboratorier

CE-märkning

Övrigt

Hitta rätt utbildning

Kontakta våra rådgivare om du vill ha hjälp med att hitta rätt utbildning.

08 - 555 523 10
utbildning@sis.se