Välj utbildningen som passar dig bäst

Oavsett hur omvärlden förändras vill vi på SIS alltid kunna erbjuda högkvalitativa utbildningar inom standarder som vi själva utvecklar. Välj mellan fysiska och digitala utbildningar inom bland annat miljö- och kvalitetsledning, arbetsmiljöledning, intern revision, energiledning, informationssäkerhet samt kontinuitetshantering.

Samma höga kvalitet, digitalt som fysiskt

SIS onlineutbildningar håller samma höga kvalitet som alla våra utbildningar. Du får kunskapen direkt från källan, våra experter och kunniga utbildningsledare står till ditt förfogande, fysiskt längre bort men kunskapen finns lika nära till hands för dig.

SIS följer givetvis alla de rekommendationer som förmedlas av våra myndigheter samt ISO:s och CEN:s riktlinjer för resor och fysiska möten. Vid eventuella förändringar kommer vi att informera anmälda deltagare direkt.

Kontakta utbildningsrådgivare på 08-555 523 10 eller utbildning@sis.se och hitta din utbildning.

SIS följer Folkhälsomyndighetens direktiv för hygien och har riktlinjer för besök i SIS konferens

 

Även arbetsbefriad personal kan kompetensutvecklas – utan att det statliga permitteringsstödet påverkas.

Enligt Tillväxtverket så har verksamheter möjlighet att låta sina permitterade medarbetade delta i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser. Detta sker i överenskommelse mellan lokala parter och utan att det påverkar det statliga permitteringsstödet.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

Våra utbildningsområden

Verksamhetsutveckling

Hållbarhet och miljö

Vård och omsorg

Laboratorier

CE-märkning

Övrigt

Hitta rätt utbildning

Kontakta våra rådgivare om du vill ha hjälp med att hitta rätt utbildning.

08 - 555 523 05
utbildning@sis.se