Utbildningar inom maskinsäkerhet

Utbildningarna återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka. Vi behandlar användning, samt de tillbud, olyckor och risker som är förknippade med maskiner, och utgör en grund för att bedöma och eliminera eller reducera riskerna under maskinens hela livscykel. 

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Nya internationella säkerhetskrav för styrsystem

Sakramaskinsystem.png

Efter flera års intensiva diskussioner och ett arbete som kraftigt fördröjdes av pandemin, kommer äntligen en ny version av maskinsäkerhetsstandarden ISO 13849-1.

Läs nyheten >

Omfattning