ISO:s ledningssystem breddas till att beakta klimatförändringar​

amendmentnews.png

Svenska institutet för standarder, SIS, var en av alla nationella standardiseringsorgan som 2021 undertecknade ISO:s klimatåtagande, The London Declarationsom innebär ett klimatåtagande som går ut på att säkerställa att alla ISO:s, CEN:s och SIS:s standarder lever upp till Parisavtalet.

När ISO nyligen genomförde sitt årsmöte, fattades beslut om att en klausul i den harmoniserade struktur som är gemensam för ledningssystemen, ska få ett texttillägg om att beakta klimatförändringar.

Dessa tillägg, som ISO tar fram centralt, publicerades den 23 februari 2024.

SIS kommer att genomföra en nationell implementering av tillägget i svenska standarder. De ISO-standarder som är svensk standard (med prefix SS-ISO) publicerades under våren 2024. 

För de ISO-standarder som är fastställda som europastandarder (med prefixet SS-EN ISO) kommer SIS att medverka i CEN:s remisshantering av tilläggen innan de fastställs. Detta planeras att genomföras under 2024.

Även om tillägget ännu inte fastställts nationellt eller översatts till svenska kan det tillägg som fastställts internationellt tillämpas även i svenska organisationer redan nu.

Berörda standarder

Nedan listar vi de standarder som har fått ett tillägg.

 


Frågor och svar

Vad kostar klimattilläggen?

De är kostnadsfria för de som har köpt standarderna.

Behöver certifierade organisationer omcertifieras med anledning av klimattilläggen?

Du hittar svaren på det, och eventuella andra frågor kopplade till certifiering, på Swedacs hemsida >

Standarder till stöd för klimatanpassning

Klimatanpassning gynnas av ett strukturerat arbetssätt. Standarder har tagits fram för att beskriva hur arbetet kan genomföras. SMHI och SIS har slutit ett avtal som innebär att standarder inom klimatanpassning kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige.

Läs mer om erbjudandet >