Standard Svensk standard · SS-ISO 30401:2018/Amd 2:2024

Kunskapsledningssystem – Krav – Tillägg 2: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO 30401:2018/Amd 2:2024, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 30401:2018/Amd 2:2024

Kunskapsledningssystem – Krav – Tillägg 2: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO 30401:2018/Amd 2:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document sets requirements and provides guidelines for establishing, implementing, maintaining, reviewing and improving an effective management system for knowledge management in organizations. All the requirements of this document are applicable to any organization, regardless of its type or size, or the products and services it provides.

Ämnesområden

Personaladministration (03.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 30401:2018/Amd 2:2024

Kunskapsledningssystem – Krav – Tillägg 2: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO 30401:2018/Amd 2:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Human Resource Management, SIS/TK 562

Internationell titel: Knowledge management systems — Requirements — Amendment 2: Climate action changes (ISO 30401:2018/Amd 2:2024, IDT)

Artikelnummer: STD-82086599

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-04-09

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-ISO 30401:2021