Standardutveckling · SIS/TK 562

Human Resource Management

Många företag saknar idag rutiner för att hantera alla de moment och frågeställningar som berör personalledning och organisationsutveckling. Ett strukturerat arbetssätt kring dessa frågor innebär både effektivitetsvinster och större möjligheter att attrahera och behålla kompetent personal. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO arbetar därför med standarder inom HR-området.


NYHET! Nu finns förslag på att göra en internationell standard för Talent Sourcing.     Beslut under hösten.

Följ hur det går under fliken "Arbetar nu med..." längre ned, eller gå med i kommittén.


Våra standarder ska erbjuda en bred vägledning för alla som arbetar med personalledning och organisationssutveckling. Standarderna ska vara till fördel både för organisationer samt deras anställda.

Förutom att ge ett effektivare HR-arbete ska de till exempel också ge bättre kandidatupplevelser vid rekrytering och tydligare kommunikation mellan levarantörer och köpare av HR-anknutna tjänster

Initiativet kommer från USA som har föreslagit att standardområdet ska innefatta det mesta som kan förekomma inom personalledning och organisationsutveckling. Fem fokusområden har identifierats:

 • Verksamhetsmodeller och ledningssystem för HR
 • HR-rutiner, inklusive effektiva processer
 • Mätetal - nyckeltal, både affärsmässiga och sociala aspekter
 • Styrning av (mänskliga) resurser
 • Riktlinjer för mångfald och inkludering
 • Riktlinjer för rekrytering
 • Standarder för bedömningstjänster
 • Terminologi inom HR

Revidering av ISO standarden för ”Bedömningstjänster i arbetslivet” SS-ISO 10667 del 1 & 2

Standarden publicerades 2011 med syfte att ta fram riktlinjer för hur bra bedömningar ska genomföras, samt leda till standardiserade och internationellt överenskomna bedömningsmetoder. Nu förbättras och aktualiseras bägge delarna för att hänga med i den senaste utvecklingen.

Vill du:

 • vara med och påverka innehållet
 • lära dig mer om standarden
 • träffa experterna inom området både nationella och internationella
 • bli uppdaterad om den internationella utvecklingen inom bedömningstjänster i arbetslivet (tex 360° återkoppling och rekrytering)
 • veta hur ISO 10667 bäst kan användas?

Kostnaden för att delta i kommitténs arbete är 25 000 SEK/år.

För mer information kring bedömningstjänster: Infoblad_bedömningstjänster.pdf

En presentation från vårt frukostseminarium från den 16:e november finns här: 171116 Frukostseminarium Bedömningstjänster.pdf

Vad som i detalj är föremål för internationell standardisering, presenteras under rubriken "Arbetar nu med" längre ner på denna sida.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Arbetar nu med 13 standarder
ISO/TS 24066, Personledning -
ISO/TS 24178, Human Resource Management - Organizational culture metrics cluster
ISO/TS 24179, Human Resource Management - Occupational Health and Safety Metrics - Technical Specification
ISO 23851, Kunskapsledning - Terminologi
ISO/TS 23817, Personalledning -
ISO 23595, Personalledning - Lärande och utveckling
ISO/TS 23378, Personalledning - Teknisk specifikation för omsättning och retention
ISO 23326, Human Resource Management - employee engagement - guidelines
ISO 10667-2, Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 2: Krav på leverantörer
ISO 10667-1, Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 1: Krav på uppdragsgivaren
ISO 30419, Guidelines for ensuring a positive candidate experience during the recruitment process
ISO 30416, Human resource management - Workforce management
ISO 30415, Global mångfald och inkludering
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
Assessio Sverige AB, Stockholm
Henrysson Åkerlund & Sjöberg AB, Stockholm
Linköpings kommun, Linköping
Mercuri Urval KMR AB, Stockholm
Montico HR Partner AB, Tranås
Skanska Sverige AB, Stockholm
Swedavia AB Stockholm-Arlanda Airport, Stockholm-Arlanda
Sveriges Psykologförbund, Stockholm
TNG Group AB, Stockholm
Unionen, Stockholm
WeCompose AB, Stockholm
Visma Comenius AB, Kalmar
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 260, Human resource management
ISO/TC 260/ CAG, Chairmans Advisory Group
ISO/TC 260//CPT, Communications Project Team
ISO/TC 260/TG 1, Business Plan Task Group
ISO/TC 260/WG 01, Terminology
ISO/TC 260/WG 02, Metrics
ISO/TC 260/WG 04, Workforce planning
ISO/TC 260/WG 05, Recruitment
ISO/TC 260/WG 06, Knowledge Management
ISO/TC 260/WG 07, Human Capital Reporting
ISO/TC 260/WG 08, Diversity and inclusion
ISO/TC 260/WG 09, Employee Engagement
ISO/TC 260/WG 11, Learning and Development
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera

Ämnesområden

Sociologi, service, företagsorganisation och -ledning och administration Företagsorganisation och företagsledning. Ledningssystem Företagsorganisation och företagsledning Allmänt Personaladministration Övrigt företagsorg.


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Björn Nilsson

Björn Nilsson
Projektledare
08-55552297
bjorn.nilsson@sis.se

Maria Andersson

Maria Andersson
Projektassistent
08-55552175
maria.andersson@sis.se