Standardutveckling · SIS/TK 562

Human Resource Management

Många företag saknar idag rutiner för att hantera alla de moment och frågeställningar som berör personalledning och organisationsutveckling. Ett strukturerat arbetssätt kring dessa frågor innebär både effektivitetsvinster och större möjligheter att attrahera och behålla kompetent personal. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO arbetar därför med standarder inom HR-området.

Standarder inom Human Resource Management ska erbjuda en bred vägledning för alla som arbetar med personalledning och organisationssutveckling. Standarderna ska vara till fördel både för organisationer samt deras anställda.

Förutom att ge ett effektivare HR-arbete ska de till exempel också ge bättre kandidatupplevelser vid rekrytering och tydligare kommunikation mellan levarantörer och köpare av HR-anknutna tjänster.

Initiativet att starta det globala standardiseringarbetet inom HR-management kom från USA och målbilden är att området ska innefatta det mesta som kan förekomma inom personalledning och organisationsutveckling. Inom ISO den tekniska kommittén för HR-management, ISO/TC 260, finns följande arbetsgrupper:

 • Metrics
 • Allocation and Timekeeping
 • Recruitment
 • Knowledge Management
 • Diversity and inclusion
 • Employee Engagement
 • Learning and Development
 • Compensation

Just nu är Sveriges största engagemang kring revideringen av ISO standarden för ”Bedömningstjänster i arbetslivet” SS-ISO 10667 del 1 & 2.

Standarden ISO 10667 publicerades 2011 med syfte att ta fram riktlinjer för hur bra bedömningar ska genomföras, samt leda till standardiserade och internationellt överenskomna bedömningsmetoder. Nu förbättras och aktualiseras bägge delarna för att hänga med i den senaste utvecklingen.

Vill du:

 • vara med och påverka innehållet?
 • lära dig mer om standarden?
 • träffa och lära känna nationella och internationella experterna inom området
 • bli uppdaterad om den internationella utvecklingen inom bedömningstjänster i arbetslivet (tex 360° återkoppling och rekrytering)?
 • veta hur ISO 10667 bäst kan användas?

För mer information kring den globala standarden för bedömningstjänster, se detta infoblad: Infoblad_bedömningstjänster.pdf.

Vad som i detalj är föremål för internationell standardisering, presenteras under rubriken "Arbetar nu med" längre ner på denna sida.

Om du är intresserad av att vara med, hör då av dig till oss i projektledningen (se detaljer till höger på denna sida) så berättar vi gärna mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Arbetar nu med 23 standarder
ISO 30415, Human Resource Management - Mångfald och inkludering
ISO 30416, Human Resource Management - Management av arbetskraft
ISO 30419, Vägledning för säkerställande av en positiv kandidatupplevelse under rekryteringsprocessen
ISO PRF 10667-1, Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 1: Krav på uppdragsgivaren
ISO PRF 10667-2, Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 2: Krav på leverantörer
ISO 23326, Human Resource Management - Vägledning för involvering av personal
ISO/TS 30421, Human Resource Management - Omsättning och retention
ISO 30422, Human Resource Management - Lärande och utveckling
ISO/TS 30423, Human Resource Management - Kluster av mätvärden för efterlevnad och etik
ISO 23851, Kunskapsledning - Terminologi
ISO/TS 24179, Human Resource Management - Mätvärden för arbetsmiljö
ISO/TS 24178, Human Resource Management - Mätvärden för organisationskultur
ISO/TS 30425, Human Resource Management - Mätvärden för tillgänglig arbetskraft
ISO 30426, Kompensationssystem
ISO 30428, Kluster av mätvärden för färdigheter och förmågor
ISO/TS 30427, Human resource management - Kostnadskluster
ISO/TS 30429, Human Resource Management - Mätvärden för arbetskraftsproduktivitet
ISO 30430, Human Resource Management - Rektyeringsmätvärden
ISO/TS 30431, Human Resource Management - Teknisk specifikation för ledarskapsmätvärden
ISO/TS 30432, Human Resource Management — Teknisk specifikation för kluster av mätvärden för arbetskraftsproduktivitet
ISO/TS 30433, Human Resource Management — Teknisk specifikation för mätvärden för internrekrytering
ISO 30401:2018/Amd 1, Kunskapsledningssystem - Krav
ISO 30434, Human Resource Management - Resursallokering
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Henrysson Åkerlund & Sjöberg AB, Stockholm
Linköpings kommun, Linköping
Mercuri Urval KMR AB, Stockholm
Skanska Sverige AB, Stockholm
Sveriges Psykologförbund, Stockholm
TNG Group AB, Stockholm
Unionen, Stockholm
Unionen Värmland, KARLSTAD
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 260, Human resource management
ISO/TC 260/TG 1, Business Plan Task Group
ISO/TC 260/TG 4, Good practices document maintenance
ISO/TC 260/WG 11, Learning and Development
ISO/TC 260/WG 2, Metrics
ISO/TC 260/WG 5, Recruitment
ISO/TC 260/WG 8, Diversity and inclusion
ISO/TC 260/WG 9, Employee Engagement
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera

Ämnesområden

Sociologi, service, företagsorganisation och -ledning och administration (03) Företagsorganisation och företagsledning. Ledningssystem (03.100) Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Personaladministration (03.100.30) Övrigt företagsorg. (03.100.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Christa Ahlenblom
Projektledare
christa.ahlenblom@sis.se

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se