Standardutveckling · SIS/TK 562

Human Resource Management

Många företag saknar idag rutiner för att hantera alla de moment och frågeställningar som berör personalledning och organisationsutveckling. Ett strukturerat arbetssätt kring dessa frågor innebär både effektivitetsvinster och större möjligheter att attrahera och behålla kompetent personal. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO arbetar därför med standarder inom HR-området.

Standarder inom Human Resource Management ska erbjuda en bred vägledning för alla som arbetar med personalledning och organisationsutveckling. Standarderna ska vara till fördel både för organisationer samt deras anställda.

Förutom att ge ett effektivare HR-arbete ska de till exempel också ge bättre kandidatupplevelser vid rekrytering och tydligare kommunikation mellan levarantörer och köpare av HR-anknutna tjänster.

Initiativet att starta det globala standardiseringarbetet inom HR-management kom från USA och målbilden är att området ska innefatta det mesta som kan förekomma inom personalledning och organisationsutveckling. Inom den tekniska kommittén för HR-management inom ISO, ISO/TC 260, finns följande arbetsgrupper:

 • Flexible work in the gig economy
 • Good Practices Document Maintenance
 • Metrics
 • Allocation and Timekeeping
 • Recruitment
 • Knowledge Management
 • Employee Engagement
 • Learning and Development
 • Compensation

Vill du:

 • vara med och påverka innehållet?
 • lära dig mer om standarden?
 • träffa och lära känna nationella och internationella experter inom området?
 • bli uppdaterad om den internationella utvecklingen inom bedömningstjänster i arbetslivet (tex 360° återkoppling och rekrytering)?
 • veta hur ISO 10667 bäst kan användas?

För mer information kring den globala standarden för bedömningstjänster, se detta infoblad: Infoblad_bedömningstjänster.pdf.

Vad som i detalj är föremål för internationell standardisering presenteras under rubriken "Arbetar nu med" längre ner på denna sida.

Om du är intresserad av att vara med, hör då av dig till oss i projektledningen (se detaljer till höger på denna sida) så berättar vi gärna mer om arbetet. 

 Mattias Magnell, ordförande i TK 562 Human Resource Management

Läs intervju med vår ordförande Mattias Magnell och hur han ser på framtidens HRM och kommitténs bidrag till en gynnsammare arbetsplats.


 

Se intervjun med Stefan Tengblad, professor i HRM där han bland annat berättar om fördelarna och utmaningarna med att ha ett modernt hållbart HRM. Klicka här>>

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Arbetar nu med 15 standarder
ISO 30416, Human Resource Management - Management av arbetskraft
ISO 30419, Vägledning för säkerställande av en positiv kandidatupplevelse under rekryteringsprocessen
ISO 30422, Human Resource Management - Lärande och utveckling
ISO 30426, Kompensationssystem
ISO/TS 30429, Human Resource Management - Mätvärden för arbetskraftsproduktivitet
ISO 30434, Human Resource Management - Resursallokering
ISO 30435, Human Resource Management — Workforce Data Quality Standard
ISO 30400, Personalledning - Terminologi
ISO 30405, Personalledning - Vägledning för rekrytering
ISO/TS 30436, Human Resource Management — Diversity and Inclusion Metrics Technical Specification
ISO/TS 30437, Human Resource Management — Learning and Development Metrics
ISO 30402, Human Resource Management System - Requirements
ISO/TS 30438, Human Resource Management — Employee Engagement Metrics
ISO 30439, Human Resource Management — Data Privacy Standard
ISO 30441, Workplace Wellness — Creation and promotion of practices to improve wellbeing and effectiveness
Visa fler Visa färre
Utgivet 21 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen, Göteborg
Mercuri Urval KMR AB, Stockholm
Metodnämden i HRK - Sveriges Branschförening för HR konsulter, Linköping
Skanska Sverige AB, Stockholm
Sveriges Psykologförbund, Stockholm
TNG Group AB, Solna
Unionen, Stockholm
Unionen Värmland, Karlstad
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 260, Human resource management
ISO/TC 260/CPT, Communications Project Team
ISO/TC 260/TG 1, Business Plan Task Group
ISO/TC 260/TG 5, HRM role in the organisation of work and the workforce
ISO/TC 260/WG 1, Terminology
ISO/TC 260/WG 13, HRMS Requirements
ISO/TC 260/WG 14, Data privacy
ISO/TC 260/WG 2, Metrics
ISO/TC 260/WG 4, Allocation and timekeeping
ISO/TC 260/WG 5, Recruitment
ISO/TC 260/WG 6, Knowledge Management
ISO/TC 260/WG 7, Human Capital Reporting
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera

Ämnesområden

Sociologi, service, företagsorganisation och -ledning och administration (03) Företagsorganisation och företagsledning. Ledningssystem (03.100) Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Personaladministration (03.100.30) Övrigt företagsorg. (03.100.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Webinar - HRM

Webinar – Effektivisera HRM-arbetet och uppnå värdeskapande resultat för hela organisationen tillsammans med;

 • Christa Windefalk Ahlenblom – Projektledare SIS
 • Mattias Magnell – Ordförande i SIS/TK 562 – Ledarutveckling, Skanska
 • Robin Karlestedt – Executive Vice President & Partner – Central Talant Manager, Mercuri Urval
 • Stefan Tengblad – Professor i HRM, Göteborgs Universitet
 • Anders Sjöberg – fil dr docent i psykologi, Psychometrics Sweden
 • Patrik Reman – Chef kompetensförsörjning, Gävle Kommun

Webinarium HR Management sept 2020

Ta del av presentationen från SIS webinarium kring HR Management! ( Sept 2020)

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Christa Ahlenblom
Projektledare
christa.ahlenblom@sis.se

Amanda Gidlund
Projektkoordinator
amanda.gidlund@sis.se

Mattias Magnell
Ordförande
Skanska Sverige AB