Standard Svensk standard · SS-ISO 30405:2017

Personalledning - Vägledning för rekrytering (ISO 30405:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument ger vägledning för att attrahera, sourca, bedöma och rekrytera personer. Det inriktas på centrala processer och metoder, bland annat utformning av en rekryteringspolicy, flödet från processen att söka efter potentiella personer för eventuell anställning till arbetsplatsintroduktion, utvärdering och mätning. Detta dokument kan användas av alla organisationer, oavsett typ eller storlek.

Ämnesområden

Personaladministration (03.100.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Human Resource Management, SIS/TK 562

Internationell titel: Human resource management - Guidelines on recruitment (ISO 30405:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8028407

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-26

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-ISO 30405:2017