Standard Svensk standard · SS-ISO 30400:2017

Personalledning - Terminologi (ISO 30400:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
I detta dokument beskrivs de termer som används i personalledningsstandarder. ISO 30400:2016 defines terms used in human resource management standards.

Ämnesområden

Tjänster (01.040.03) Personaladministration (03.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Human Resource Management, SIS/TK 562

Internationell titel: Human resource management - Vocabulary (ISO 30400:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8027704

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-26

Antal sidor: 44