Globala lösningar för ett smartare samhälle

SIS verkar i de internationella nätverken ISO och CEN som skapar standarder. Hos oss utformar aktörer best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ett smart hållbart samhälle.

SIS Kvalitets- och Miljödag

Den 18 mars är det dags för SIS Kvalitets- och Miljödag! Träffa bland annat Pär Johansson, ledare för Glada Hudik-teatern och andra inspirerande talare. Läs mer och boka din plats här!

Säkra affärer – för både inköpare och leverantörer

Stora projekt kan innebära stora risker. – Vi behöver säkerställa att vi får en leverans som stämmer med vårt behov, samtidigt ska det vara bra för leverantören. Då blir det win-win, menar Erik de la Motte, Head of Financial Supply Chain på Kraftringen. Han ser behov av en standard som ger konkret vägledning.

Bygghandlingar uppdateras för en digital verklighet

Ett digitalt verk istället för åtta böcker, tydliga anvisningar och klickbara länkar till checklistor, standarder och regelverk. Det föreslår den förstudie som sammanställt branschens drömmar om ett nytt uppdaterat verk för att upprätta bygghandlingar.

Tre spaningar om innovation år 2020

Forskning och innovation som minskar materialanvändning, sparar energi och sätter kunden i fokus. Och nya oväntade aktörer erbjuder framtidsanpassade tjänster. Det visar kristallkulan när SIS ber tre experter berätta hur de ser på behovet av strategisk innovation.

Hållbar upphandling gör skillnad

Omvärldsbevakning, dialog och uppföljning är några av hörnstenarna i arbetet med hållbar upphandling i Göteborgs stad. "Upphandling kan knuffa marknaden i rätt riktning. Vi måste göra sådant som gör skillnad på riktigt", säger Linda Nilsson, hållbarhetschef på Göteborgs Stad.

Populära standarder

Informationssäkerhet

ISO 27000

En tydlig struktur och rutiner för informationssäkerhet minskar säkerhetsrisker

Hållbarhet

ISO 26000

Ledningssystem för socialt ansvarstagande

Arbetsmiljö

ISO 45001

Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö

Kvalitetsledning

ISO 9001

Världens mest använda standard för kvalitetsledning

Miljöledning

ISO 14001

Arbeta systematiskt med att minska din organisations miljöpåverkan

Vad är en standard?

En smart gemensam lösning på ett återkommande problem

Arbetar ditt företag efter de senaste standarderna?

Prova SIS Abonnemang kostnadsfritt i 14 dagar