Globala lösningar för ett smartare samhälle

SIS verkar i de internationella nätverken ISO och CEN som skapar standarder. Hos oss utformar aktörer best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ett smart hållbart samhälle.

Känslig information - alla måste bry sig

Sveriges regioner hanterar varje dag känsliga digitala uppgifter. Riskerna har blivit tydligare på senare år, konstaterar Region Östergötlands ansvariga för informationssäkerhet.

Miljöstandarder verktyg för cirkularitet

Raul Carlsson är forskare på RISE och ordförande i SIS kommitté för miljöledning som arbetar med att ta fram en standard för cirkulär ekonomi.

Ny undersökning: så hanteras föräldrar i arbetslivet

Tiina Bruno, Föräldrasmart Sverige AB och projektledare för studien, berättar om hur en ny standard kan ge tydligare riktlinjer för arbetsgivare.

ISO 27000

Tydlig struktur och väl implementerade rutiner för informationssäkerhet minskar säkerhetsrisker.

Standarder för ledningssystem

Informationssäkerhet

ISO 27000

En tydlig struktur och rutiner för informationssäkerhet minskar säkerhetsrisker

Hållbarhet

ISO 26000

Ledningssystem för socialt ansvarstagande

Arbetsmiljö

ISO 45001

Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö

Kvalitetsledning

ISO 9001

Världens mest använda standard för kvalitetsledning

Miljöledning

ISO 14001

Arbeta systematiskt med att minska din organisations miljöpåverkan

Vad är en standard?

En smart gemensam lösning på ett återkommande problem

Arbetar ditt företag efter de senaste standarderna?

Prova SIS Abonnemang kostnadsfritt i 14 dagar