Globala lösningar för ett smartare samhälle

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS stödjer Plan Internationals Center of Excellence i Kampala

För barnens rättigheter och jämlikhet för flickor i Afrika har Svenska institutet för standarder, SIS, valt att stödja organisationen Plan International. Under tre år, 2019-2021, stöttar vi Plan International så att de kan driva ett så kallat Centre of Excellence i Ugandas huvudstad, Kampala. Centret stödjer flickor och unga kvinnor på flykt i östra och södra Afrika.

Standarder för munskydd och andningsskydd

Ett steg i kampen mot Corona är bland annat användningen av säkra och CE-märkta produkter. Standarderna för munskydd och andningsskydd är en förutsättning för att tillverkare enkelt och effektivt ska kunna tillverka skydd som lever upp till en viss nivå av kvalitet och funktion.

Utbilda dig online i vår – kompetensutveckling på distans

SIS mest eftertraktade utbildningar inom bland annat miljö- och kvalitetsledning, arbetsmiljöledning, intern revision och kontinuitetshantering finns på distans. Möt framtiden med ökad kompetens.

SIS hantering av coronakrisen och vårt bidrag till att bromsa spridningen

SIS är – tillsammans med en lång rad organisationer, företag och myndigheter – en viktig del i den infrastruktur i Sverige som säkerställer att det finns kvalitetskriterier för bland annat produkter och tjänster som produceras i och importeras till Sverige, bland annat inom vård- och omsorgssektorn.

Säker skyddsutrustning tack vare standarderna – så gjorde Norrtälje Sjukhus

När coronakrisen rasade som värst i våras tryggade vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje tillgången till säker skyddsutrustning genom att luta sig mot standarder. ”Utan dem hade vårt jobb varit jättesvårt”, säger Maria Holmberg, steriltekniker på Norrtälje sjukhus.

Populära standarder

Informationssäkerhet

ISO 27000

En tydlig struktur och rutiner för informationssäkerhet minskar säkerhetsrisker

Hållbarhet

ISO 26000

Ledningssystem för socialt ansvarstagande

Arbetsmiljö

ISO 45001

Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö

Kvalitetsledning

ISO 9001

Världens mest använda standard för kvalitetsledning

Miljöledning

ISO 14001

Arbeta systematiskt med att minska din organisations miljöpåverkan

Vad är en standard?

En smart gemensam lösning på ett återkommande problem

Arbetar ditt företag efter de senaste standarderna?

Prova SIS Abonnemang kostnadsfritt i 14 dagar