Globala lösningar för ett smartare samhälle

SIS verkar i de internationella nätverken ISO och CEN som skapar standarder. Hos oss utformar aktörer best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ett smart hållbart samhälle.

SIS hantering av coronakrisen och vårt bidrag till att bromsa spridningen

SIS är – tillsammans med en lång rad organisationer, företag och myndigheter – en viktig del i den infrastruktur i Sverige som säkerställer att det finns kvalitetskriterier för bland annat produkter och tjänster som produceras i och importeras till Sverige, bland annat inom vård- och omsorgssektorn.

Populära standarder

Informationssäkerhet

ISO 27000

En tydlig struktur och rutiner för informationssäkerhet minskar säkerhetsrisker

Hållbarhet

ISO 26000

Ledningssystem för socialt ansvarstagande

Arbetsmiljö

ISO 45001

Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö

Kvalitetsledning

ISO 9001

Världens mest använda standard för kvalitetsledning

Miljöledning

ISO 14001

Arbeta systematiskt med att minska din organisations miljöpåverkan

3D revolutionerar industrin

Nya material och digital produktionsdesign banar väg för en smartare, effektivare och mer hållbar industri och samhällsutveckling. Additiv tillverkning, eller 3D-printing har potential att förändra produktionsindustrin i grunden. Men bristen på standarder bromsar utvecklingen, säger Magnus Hallberg på Siemens 3D-verkstad i Finspång.

SIS digitala Maskinsäkerhetsdag 2020

Den 25 november går SIS Maskinsäkerhetsdag av stapeln – detta år som digital livesändning från en studio i Stockholm. Ett perfekt tillfälle för kompetensutveckling för dig som arbetar inom eller nära industrin. Läs mer och säkra din plats här >>

Läs vår årsrapport 2019

"2019 var ett år som präglades av Brexit och ett geopolitisktläge som gav genklang även inom standardiseringensvärld. Klimatet var en annan mycket viktig fråga som fick stort fokus. Det påverkade oss genom nya arbeten och perspektiv..."

Covid-19 – SIS tillgängliggör standarder för att bidra till bekämpningen av pandemin

I en samlad global insats tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal standarder som har relevans för bekämpningen av covid-19. Läs mer om vilka standarder som ingår och registrera dig här >>

Utbilda dig online i höst – kompetensutveckling på distans

Nu finns SIS mest eftertraktade utbildningar inom bland annat miljö- och kvalitetsledning, arbetsmiljöledning, intern revision och kontinuitetshantering på distans. Möt framtiden med ökad kompetens – boka din plats idag >>

Vad är en standard?

En smart gemensam lösning på ett återkommande problem

Arbetar ditt företag efter de senaste standarderna?

Prova SIS Abonnemang kostnadsfritt i 14 dagar