Coronakris - då satsade företaget på certifieringar

När corona slog till 2020 tömdes bokningskalendern över en natt för BD Bussresor i Huskvarna. Men i stället för att bromsa verksamheten totalt satsade företaget på utveckling – och fyrtal i certifieringar.

Ny tjänst för lönsammare och effektivare arbete med standarder i din verksamhet

Låt SIS göra en gedigen analys av er verksamhet och ge förslag på hur ni kan bli effektivare, proffsigare, lönsammare med rätt standarder. Läs mer om SIS Standardkollen

Ny SIS-kommitté för effektmätning av samhällsinsatser

Att mäta effekten av arbete är ingen enkel uppgift. Nu bildar SIS en helt ny kommitté som ska utveckla standarder för att mäta de sociala och miljömässiga effekterna av investeringar och insatser. Intresset är stort.

SIS Årsrapport 2020

Ladda ned och läs SIS årsrapport 2020! För SIS som för alla andra organisationer blev 2020 ett år präglat av pandemin. Vi ställde tidigt om till ett mer digitalt arbetssätt och övergick till hemarbete den 13 mars. Därefter arbetade vi bland annat med att utveckla och förändra vår utbildningsverksamhet.

SIS hantering av coronakrisen och vårt bidrag till att bromsa spridningen

SIS är – tillsammans med en lång rad organisationer, företag och myndigheter – en viktig del i den infrastruktur i Sverige som säkerställer att det finns kvalitetskriterier för bland annat produkter och tjänster som produceras i och importeras till Sverige, bland annat inom vård- och omsorgssektorn.

Svensk expert hjälper WHO ta fram globalt vaccinationsintyg

Inom WHO, EU och Sverige pågår ett intensivt arbete med att ta fram vaccinationsintyg för covid-19. ”Digitala intyg om vaccination skapar möjlighet till rörelsefrihet igen”, säger Gunnar Klein, professor i e-hälsa och svensk representant i WHO:s expertgrupp.

Vad tycker du är viktigt?

SIS vision är att vara en samlande kraft för ett hållbart, innovativt och konkurrenskraftigt Sverige. Genom en aktiv dialog arbetar vi med att utveckla en medlemsstrategi. Vi vill veta vad våra medlemmar tycker. Lämna dina synpunkter här.

Vi är ett ”Great Place to Work”

Svenska institutet för standarder, SIS, är certifierad enligt Great Place to Work. Certifieringen grundar sig på Great Place to Work internationella standard för utvärdering av arbetsplatser. Med certifieringen visar vi att SIS är en god arbetsplats

Populära standarder

Informationssäkerhet

ISO 27000

Tydlig struktur och rutiner för informationssäkerhet minskar säkerhetsrisker

Hållbarhet

ISO 26000

Ledningssystem för organisationers samhällsansvar.

Arbetsmiljö

ISO 45001

Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö

Kvalitetsledning

ISO 9001

Världens mest använda standard för kvalitetsledning

Miljöledning

ISO 14001

Arbeta systematiskt med att minska din organisations miljöpåverkan

Vad är en standard?

En smart gemensam lösning på ett återkommande problem

Arbetar ditt företag efter de senaste standarderna?

Prova SIS Abonnemang kostnadsfritt i 14 dagar