Globala lösningar för ett smartare samhälle

SIS verkar i de internationella nätverken ISO och CEN som skapar standarder. Hos oss utformar aktörer best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ett smart hållbart samhälle.

SIS i Almedalen

Vi deltar i Almedalen 2019 för att prata om globala lösningar och best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ett smart hållbart samhälle.

Välkommen på mingel!

SIS arrangerar mingel 1 juli tillsammans med Swedac, Återvinningsindustrierna och Svenska Bankföreningen. Anmäl dig här

 

Forskare i Lund vill se standarder för mensskydd

Louise Klintner vill med sin forskning öka kunskapen om hur mensskydd påverkar kroppen och miljön.

"ISO:s verktygslåda har legat långt före den allmänna debatten"

Raul Carlsson, forskare på RISE och ordförande i SIS kommitté för miljöledning, om standarder som verktyg för cirkularitet

Standarder för ledningssystem

Informationssäkerhet

ISO 27000

En tydlig struktur och rutiner för informationssäkerhet minskar säkerhetsrisker

Hållbarhet

ISO 26000

Ledningssystem för socialt ansvarstagande

Arbetsmiljö

ISO 45001

Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö

Kvalitetsledning

ISO 9001

Världens mest använda standard för kvalitetsledning

Miljöledning

ISO 14001

Arbeta systematiskt med att minska din organisations miljöpåverkan

Ramverk ger AI en neutral och säker grund

SIS försöker snabba på processen att ta fram standarder som säkerställer neutral och hållbar AI.

Så får vi samhällsnytta av AI

Add AI är ett humanistiskt initiativ som vill göra diskussionen om AI mindre teknisk.

Överallt är du omgiven av standarder

Välkommen in i SIS värld

Arbetar ditt företag efter de senaste standarderna?

Prova SIS Abonnemang kostnadsfritt i 14 dagar