ISO 26000 – Socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande baserar sig på idén att alla typer av organisationer har ett ansvar gentemot samhället och miljön. ISO 26000 är en internationell standard som ger stöd och vägledning till alla typer av organisationer, oavsett storlek, verksamhet och plats, att översätta principer för socialt ansvarstagande till praktiska åtgärder och best practice.

Socialt ansvarstagande, CSR och hållbar utveckling

Många företag pratar om CSR, Corporate Social Responsability eller företags samhällsansvar.

Socialt ansvarstagande är ett bredare begrepp och innefattar alla typer av organisationer, det vill säga även regeringar, myndigheter, ideella organisationer med flera. Och hållbar utveckling är ett ännu bredare begrepp som handlar om miljömässiga, ekonomiska och sociala mål för organisationer.

En övergripande målsättning för en organisations sociala ansvarstagande bör vara att bidra till hållbar utveckling.

I den globala standarden ISO 26000 definieras socialt ansvarstagande som en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö och som genom transparent och etiskt uppförande:

  • bidrar till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället,
  • tar hänsyn till intressenters förväntningar,
  • är förenlig med tillämpliga lagar och i överensstämmelse med internationella uppförandenormer,
  • är integrerat i hela organisationen och praktiseras i dess relationer.

SIS tekniska kommitté för socialt ansvarstagande
Visa alla