Skapa och införa

För att kunna komma igång med arbetet behövs en plan som hjälper er att på ett strukturerat sätt komma upp på banan. I korthet kan vi säga så här:

1. Skapa arbetsgrupp

Det underlättar om någon medlem är van vid ledningssystem och har en förståelse för hur de fungerar.

2. Gap-analys visar nuläget

Gör en så kallad Gap-analys (self assessment/genomlysning) med hjälp av standarden för att veta hur långt organisationen kommit i relation till det som standarden rekommenderar.

3. Avsätt tid för reflektion

Under arbetets gång bockas huvudområden i standarden av. Det är viktigt att reflektera ordentligt så att man inte går förbi en fråga alltför lättvindigt.


Utbildningar inom socialt ansvarstagande

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom socialt ansvarstagande så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Hållbarhet ska vara standard

Här nedan får du relevanta utbildningar, standarder, handböcker och artiklar som gör att du förkovrar dig inom området.