Detta är ISO 26000

ISO 26000 är en internationell standard för organisationers samhällsansvar. Den bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet organisationers samhällsansvar.

Vad är ISO 26000?

ISO 26000 är en vägledande standard för organisationers samhällsansvar. Till skillnad från ISO 9001 och ISO 14001 innehåller den inte krav och kan därmed inte certifieras emot. Istället beskriver ISO 26000 vad ditt företag eller organisation kan göra för att bidra till ett socialt hållbart samhälle.

ISO 26000 kan användas i både offentlig och privat sektor och innehåller bland annat:

 • Koncept, termer och definitioner
 • Bakgrund, trender och utmärkande drag
 • Principer och rutiner
 • Kärnområden och frågeställningar
 • Integrering, genomförande och främjande av socialt, ansvarsfullt beteende i hela din organisation, i form av policy och rutiner, inom ditt branschområde
 • Identifiering av och samverkan med intressenter
 • Spridning av information om åtaganden, prestationer och annat i samband med socialt ansvar.  

7 grundprinciper

ISO 26000 innehåller sju grundprinciper som ska genomsyra en organisations arbete med samhällsansvar. De sju grundprinciperna är:

 • Ansvarsskyldighet
 • Transparens
 • Etiskt uppträdande
 • Respekt för intressenterna
 • Respekt för lagen
 • Efterlevnad av internationella uppförandenormer
 • Respekt för mänskliga rättigheter.

Bakgrunden till ISO 26000

Behovet av att ISO skulle arbeta ut en standard för organisationers samhällsansvar nämndes för första gången 2001 av kommittén för konsumentpolitik, ISO/COPOLCO.

Under 2003 skapade intressenterna i ISO en särskild grupp för organisationers samhällsansvar. Den inrättades av ISO:s tekniska kommitté, TMB, och gruppen gjorde en omfattande inventering av initiativ och frågeställningar i samband med organisationers samhällsansvar över hela världen.

2004 genomförde ISO en internationell konferens med olika intressenter om ISO skulle börja arbeta med organisationers samhällsansvar eller inte. De positiva rekommendationerna från konferensen ledde till att de i slutet av 2004 inrättade en arbetsgrupp om samhällsansvar, ISO/WG SR, för att utveckla standarden, ISO 26000.

Av alla grupper, som någonsin tillsatts för att utveckla en ISO-standard, hade ISO/WG SR den största och bredaste medlemsbasen med intressenter som var representerade. Dessa verkade inom: industri, myndigheter, arbetsmarknad, konsumenter, icke statliga organisationer, tjänster, support, forskning etc.


Paketerbjudande

Ta del av vårt paketerbjudande för standarden SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021.

Standardpodden

I andra avsnittet av standardpodden träffar Marcus Helena Sjöholm, konsult och svensk expert i arbetet med den internationella standarden mot mutor. Hur ska man tänka för att unvika korruption och mutor i affärssammanhang?

#2 Vikten av antikorruptionsarbete - ett samtal med Helena Sjöholm

Vad är Agenda 2030?

Globala målen är en del av Agenda 2030 som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Agenda 2030 antogs den 25 september 2015 av FN:s generalförsamling i resolution A/RES/70/1, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 193 länder världen över har skrivit under de Globala målen.