Köp en handbok

SIS arbetar fram och ger ut handböcker för att underlätta för dig som ska använda och tolka standarder. De är framtagna av författare och experter som är involverade och väl insatta i standardiseringsarbetet och böckerna ger konkreta förslag på åtgärder för att uppfylla kraven som finns i standarderna.

Handböckerna innehåller praktiska checklistor och mallar som du kan använda i din dagliga verksamhet.

Alla våra handböcker finns att köpa på vår webbplats. Använd sökfältet för att hitta det du letar efter. 


Ny handbok ute nu!

Innovation Management Capabilities Assesment 2019

Den här handboken ger dig stöd i bedömning av innovationsledningsförmåga och införande av innovationsledningsstandarden. Den är tänkt att användas som komplettering till ISO 56002.