Handbok

Miljörevision

Köp

Pris: 675 SEK
standard ikon

Papper

Boken handlar om miljöledning ur miljörevisorns perspektiv. Miljörevision är ett verktyg för organisationer som på ett metodiskt sätt önskar stärka sitt miljöarbete och upptäcka miljörisker.
Med denna handbok som stöd skall den som arbetar med miljöledning och miljörevision kunna klara uppgiften.

Boken har några viktiga genomgående teman för uppföljning av verksamheter i ett företag eller annan organisation:

Vad är värdet av miljöledningssystemet för organisationen, kunden och andra intressenter?

Hur identifierar vi risker för människor och miljö?

Vilka onödiga kostnader kan undvikas? Miljörevision är en praktisk handbok för dem som arbetar med miljöledningssystem och miljörevision i både små och stora organisationer.

Den fungerar även väl som kurslitteratur på universitet.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100)


Köp

Handbok

Miljörevision
Pris: 675 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Richard Almgren, Torbjörn Brorson

Artikelnummer: BCK-80015411

Beteckning: Miljörevision

Utgåva: 3

Utgiven: 2019-09-10

Antal sidor: 216

Förlag: Svenska institutet för standarder