Logga in

Allmänna villkor

Villkor för våra tjänster och varor.

Allmänna villkor som gäller standarder

Allmänna villkor som gäller standardutveckling

Allmänna villkor som gäller utbildningar

Standardutveckling

SIS Allmänna villkor för deltagande i Internationella grupper.pdf

SIS Allmänna villkor för deltagande i Teknisk Kommitté.pdf

SIS Allmänna villkor för deltagande i Tekniska Kommittéer finansierade av SKA-rådet.pdf

SIS Allmänna villkor för finansiering av sekretariat.pdf

SIS Allmänna villkor för myndighets finansiering av sekretariat.pdf

SIS Allmänna villkor för sponsring och finansiering av internationellt möte.pdf

Standarder

SIS Allmänna villkor för digital återgivning av standarder.pdf

SIS Allmänna villkor för återgivning av standarder i en handbok.pdf

SIS Allmänna villkor för återgivning av standarder i stöddokumentation.pdf

SIS, Swedish Standards Institute Allmänna Villkor för SIS Abonnemang med enanvändarabonnemang.pdf

SIS, Swedish Standards Institute Allmänna Villkor för SIS Abonnemang med fleranvändarabonnemang.pdf

Konsultuppdrag

SIS Allmänna villkor för konsultuppdrag av myndighet.pdf

SIS Allmänna villkor för konsultuppdrag av privatperson.pdf

SIS Allmänna villkor för konsultuppdrag i SIS organisation .pdf

SIS Allmänna villkor för konsultuppdrag.pdf

SIS allmänna villkor för SIS konsultuppdrag .pdf

SIS Allmänna villkor för uppdrag.pdf

SIS Allmänna villkor för uppdrag av myndighet.pdf

Reseersättning

SIS Allmänna villkor för reseersättning för myndighet.pdf

SIS Allmänna villkor för reseersättning för privatperson.pdf

SIS Allmänna villkor för reseersättning.pdf

Personuppgiftsbehandling

SIS riktlinjer för personuppgiftsbehandling.pdf

Webbplatsen sis.se 

Disclaimer

Cookies och javascript

Registering av utfärdarnummer, RID-nr etc.

SIS allmänna villkor för registrering av internationellt utfärdarnummer.pdf

SIS allmänna villkor för registrering av nationellt RID-nr_.pdf

SIS allmänna villkor för registrering av nationellt utfärdarnummer för ID-kort.pdf

SIS allmänna villkor för registrering av nationellt utfärdarnummer.pdf