Övergångstid vid införande av nya utgåvor av svensk standard

Vid implementering av nya utgåvor av europastandarder finns ibland behov av att den tidigare utgåvan och den nya utgåvan ska gälla parallellt som svensk standard under en övergångstid.

Svenska institutet för standarder, SIS, har vid dessa fall inte möjlighet att avvakta med upphävande av tidigare utgåva tills den nya utgåvan är harmoniserad eller tills den svenska implementeringsstandarden är klar. Det finns ett regelverk som hanterar hur standarder upphävs och som SIS är bundna att följa med hänvisning till vårt medlemskap i den Europeiska standardiseringsorganisationen, CEN.

Det innebär att:

  • SIS ska följa regler och datum för implementering av nya utgåvor som gäller inom CEN och datum för upphävande av tidigare utgåva som CEN anger
  • samtidig giltighet för två olika utgåvor inte medges 

SIS kan inte föreskriva vilken standard som ska tillämpas i enskilda fall.

Det innebär att:

  • SIS aldrig kan föreskriva vilken utgåva som ska användas ute på marknaden, dvs om någon väljer att tillämpa en upphävd utgåva så har SIS ingen åsikt om detta.
  • När en harmoniserad standard har publicerats av CEN är det Europeiska Kommissionens ansvar att granska att den uppfyller EU lagstiftning (direktiv eller förordning). Om kraven uppfylls publiceras standarden i den Europeiska kommissionens officiella tidning. Om inte kraven uppfylls får berörd CEN teknisk kommitté meddelande om varför. När standarden är publicerad i tidningen blir den harmoniserad och CE-märkning mot standarden är möjligt.
  • Frågor om vilken utgåva som ska tillämpas i en kontraktssituation bör ställas till berörd myndighet eller beställaren.

SIS tillhandahåller båda utgåvorna 

SIS tillhandhåller den senast fastställda och den tidigare utgåvan som är upphävd. SIS redovisar vilken standard som är gällande som svensk standard i enlighet med CENs regelverk.