Standardutveckling

En standard är en gemensamt överenskommen lösning på ett återkommande problem. Hos SIS samlas aktörer och experter i tekniska kommittéer för att delta i den utveckling av standarder som pågår både på global, europeisk och nationell nivå.

SIS har nämligen mandat från regeringen att skapa svensk standard och delta i den internationella standardiseringen, ISO, och den europeiska, CEN, för Sveriges räkning. Du som deltar i standardutvecklingen får därför tillgång till ett stort internationellt nätverk inom just ditt område. 

Du som deltar i tekniska kommittéer får tidigt kunskap om, och möjlighet att påverka, framtida marknadskrav och riktlinjer för din bransch. Det är öppet för alla företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige att delta i en teknisk kommitté.