Tekniska kommittéer inom hälsa, vård och omsorg

Standardisering inom ämnesområdet hälsa, vård och omsorg tar ett brett grepp för att stärka patientsäkerhet och kvalitet i vård och omsorg samt hälsofrämjande i stort. Det kan handla om allt ifrån arbetsmiljö och personlig skyddsutrustning till ledningssystem för medicintekniska produkter, konsumentprodukter, hälsoinformatik och tjänstestandarder så som äldreomsorg eller patientdelaktighet.

Visa mer/mindre

Dessa standarder hjälper tillverkare att uppfylla lagstiftning. Du som tillverkare ska kunna känna dig trygg med att sätta en produkt på marknaden om du använder dig av en standard. Användare, brukare och patienter ska kunna lita på produktens eller tjänstens kvalitet när den uppfyller kraven i standarder.  

Läs mer om standarder inom området vård och omsorg.

> Anestesi- och respiratorutrustning – TK 329


Andningsskydd – TK 400


ATEX TK – TK 001


Biologisk säkerhet för medicintekniska produkter – TK 340


Ergonomi och human factors – TK 380


Estetiska ingrepp och andra skönhetstjänster  – TK 561


Förbrukningsmaterial inom sjukvården – TK 330


> Genomik och precisionsmedicin – TK 620


Hjälmar – TK 525


Hjälpmedel – TK 344


Hälso- och sjukvårdsinformatik – TK 334


Hörselskydd – TK 396


> Kosmetik samt analysmetoder för allergener – TK 495


Kvalitetsledning- och riskhanteringssystem samt andra tillhörande standarder för medicinteknik – TK 355 


> Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst – TK 572


> Kvalitetssäkring av HVB – TK 597


> Kvalitetssäkring av preventivmedel och sexleksaker – TK 612


> Kvalitetssäkring inom LSS – TK 599


> Kärnenergi – TK 405


> Laboratoriemedicin – TK 331


> Omsorgstjänster – TK 617


> Operationstextilier – TK 333 


> Personlig fallskyddsutrustning – TK 403


> Rengöring, sterilisering och desinfektion – TK 349


> Renhet i operationsrum – TK 527


> Renhetsteknik – TK 108


> Robotik – TK 278


> Samhällssäkerhet – TK 494


> Sjukvårdstextilier – TK 332


> Skyddskläder – TK 402


> Skyddsskor – TK 397


> Snabbtester för droganalys – TK 609


> Tandvård – TK 327


> Tillgänglighet till vägfordon för personer med begränsad rörlighet – TK 498


> Trycksårsprevention – TK 595


> Ögonoptik – TK 336 


> Ögonskydd – TK 399