Standardutveckling · SIS/TK 344

Hjälpmedel

För att tillgodose de behov som äldre och personer med funktionsnedsättning har av säkra och funktionella hjälpmedel utvecklas standarder som underlättar framtagandet av dessa hjälpmedel. Säkra och funktionella hjälpmedel minskar risken för olyckor och ökar brukarens livskvalitet. Kommittéarbetet omfattar bland annat gånghjälpmedel, rullstolar, inkontinensprodukter, ortoser och proteser, hygienhjälpmedel, hjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning, syn- och orienteringsstöd samt andra tillgänglighetsfrågor.

Hjälpmedel, SIS/TK 344 bildades i februari 2007. Standardiseringsarbetet bedrivs på både global och europeisk nivå . Arbetet omfattar bland annat gånghjälpmedel, rullstolar, inkontinens- och stomiprodukter, personlyftar, medicinska reglerbara sängar, kommunikations- och informationsteknologi, klassificering, hjälpmedel för kognitiv tillgänglighet samt hjälpmedel för ökad tillgänglighet i offentliga miljöer som t ex taktila ledstråk och tillgängliga trafiksignaler.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 56 standarder
ISO 19331, Urine absorbing aids - Test method for the determination of the absorption before leakage using an adult mannequin
ISO/TS 16840-7, Wheelchair Seating - Part 7: Cushion Heat and Water Vapour Test
ISO 21166_N468, Urine and Faeces Disposal System - Part 1: Vocabulary Urine and Faeces Disposal System - Part 1: Vocabulary
ISO 7176-19, Rullstolar - Del 19: Rullstolar avsedda för användning i motorfordon
ISO 7176-14, Wheelchairs - Part 14: Power and control systems for electrically powered wheelchairs and scooters - Requirements and test methods
ISO 21856, Assistive products for persons with disability — General requirements and test methods
EN ISO 12182, Assistive products for persons with disability — General requirements and test methods
ISO 21923, Assistive products for persons with disability - Classification and terminology
ISO 10535, Lyftar för personer med funktionsnedsättning- Krav och provningsmetoder
EN ISO 10535, Lyftar för personer med funktionsnedsättning- Krav och provningsmetoder
ISO 22711, Automatic Urine Disposal Systems - Vocabulary
ISO 22748, Absorbent incontinence aids for urine and/or faeces - Terminology and classification
ISO 9999, Hjälpmedel - Klassificering och terminologi
EN ISO 22748, Absorberande hjälpmedel vid blås- och/eller tarmdysfunktion - Terminologi och klassificiering
ISO 17966, Assistive products for personal hygiene that support users - Requirements and test methods
ISO 7176-31, Wheelchairs - Part 31: Lithium-based battery technology
EN 12183, Manuella rullstolar - Krav och provningsmetoder
EN 12184, Eldrivna rullstolar och skotrar samt batteriladdare till dessa - Krav och provningsmetoder
ISO 11199-1, Walking aids manipulated by both arms - Requirements and test methods - Part 1: Walking frames
ISO 11199-2, Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna - Krav och provningsmetoder - Del 2: Rollatorer
ISO/NP 21801-2:2018, Cognitive accessibility - Part 2: Reporting
ISO 23990-32:2018, Weelchair - Part 32: Standard Practice for Wheelchair Castor Durability Testing
ISO 60601-2:2019, Medical beds for children
ISO 24562:2019, Prosthetics - Geometrical aspects of lower limb prosthetic adapters
ISO 16840-3:2019, Wheelchair seating - Part 3: Determination of static, impact and repetitive load strengths for postural support devices
ISO 7176-25:2019, Rullstolar - Del 25: Batterier och batteriladdare för eldrivna rullstolar - Krav och provningsmetoder
EN , NWIP Accessibility
ISO 16840-10:2019, Wheelchairs - Resistance to ignition of non-integrated seat and back support cushions - Part 10: Requirements and test methods
ISO 24669-1:2019, Water-absorbent polyacrylate in urine absorbing products - Part 1: Part 1: Test methods
ISO 24669, Water-absorbent polyacrylate in urine absorbing products - Requirements
ISO PRF 17190-1, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 1: Test method for determination of pH
ISO 17190-2, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 2: Test method for determination of the amount of residual acrylate monomers
ISO PRF 17190-3, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 3: Test method for determination of the particle size distribution by sieve fractionation
ISO PRF 17190-4, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 4: Test method for estimation of the moisture content as weight loss upon heating
ISO PRF 17190-5, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 5: Test method for determination of the free swell capacity in saline by gravimetric measurement
ISO PRF 17190-6, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 6: Test method for determination of the fluid retention capacity in saline solution by gravimetric measurement following centrifugation
ISO PRF 17190-7, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 7: Test method for gravimetric determination of absorption against pressure
ISO PRF 17190-8, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 8: Test method for determination of the permeability dependent absorption under pressure of saline solution by gravimetric measurement
ISO PRF 17190-9, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 9: Test method for gravimetric determination of flow rate and bulk density
ISO PRF 17190-10, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 10: Test method for determination of extractable polymer content by potentiometric titration
ISO/TS 16840-15, Wheelchair seating — Part 15: Selection, placement and fixation of flexible postural support devices in seating
ISO 16840-13, Wheelchair seating -- Part 13: Determination of the lateral stability property of a seat cushion
ISO 4549, Orthotics — Strength and reliability test methods for lower limb orthoses equipped with a functional ankle joint
ISO 11199-6, Assistive products for walking manipulated by both arms — Requirements and test methods — Part 6: Assistive products for walking with power assist system
EN ISO 21802, Hjälpmedel - Vägledning för kognitiv tillgänglighet - tidshantering i dagliga aktiviteter
EN ISO 21801-1, Kognitiv tillgänglighet - Del 1: Generell vägledning
EN ISO 21801-2, Cognitive accessibility - Part 2: Reporting
ISO 16840-12, Wheelchair seating — Envelopment Testing
EN ISO 21856, Hjälpmedel- Allmänna krav och provningsmetoder
ISO 22523, External limb prostheses and external orthoses - Requirements and test methods
ISO 17069, Tillgänglighet - Överväganden och hjälpmedel för tillgängliga möten
ISO 8549-4, Prosthetics and orthotics - Vocabulary - Part 4: Terms relating to limb amputation
ISO 10542-1:2012/Amd 1, Fastsättningsanordningar för rullstol och dess användare - Del 1: Krav och testmetoder för alla system
EN ISO 11199-1, Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna - Krav och provningsmetoder - Part 2: Gånghjälpmedel (ISO/DIS 11199-1)
EN ISO 11199-2, Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna - Krav och provningsmetoder - Del 2: Rollatorer
EN ISO 9999, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning - Klassificering och terminologi
Visa fler Visa färre
Utgivet 40 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 12 arbetsgrupper
SIS/TK 344/AG 01, Inkontinens- och stomiprodukter
SIS/TK 344/AG 02, Ortoser och proteser
SIS/TK 344/AG 03, Sängar
SIS/TK 344/AG 04, Personlyftar
SIS/TK 344/AG 05, Gånghjälpmedel
SIS/TK 344/AG 06, Rullstolar
SIS/TK 344/AG 07, Synfrågor / Orienteringsstöd
SIS/TK 344/AG 08, Hygienhjälpmedel
SIS/TK 344/AG 09, Kognition
SIS/TK 344/AG 10, Assistanshundar
SIS/TK 344/AG 11, Klassifikation och terminologi
SIS/TK 344/AG 12, Dynamiska kommunikationshjälpmedel
Visa fler Visa färre
Deltagare 48 företag och organisationer
,
Abena AB, Växjö
ArjoHuntleigh AB, Malmö
Attends Healthcare AB, ANEBY
CKF Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Falun
DHR, De Handikappades Riksförbunds Stockholmsavd, Stockholm
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Etac A/S Etac Supply, Gjøvik
Etac AB, Kista
Etac Supply Center AB, ANDERSTORP
Fillauer Europe AB, SOLLENTUNA
FKS föreningen för kognitivt stöd, Brottby
Folktandvården Västra Götalandsregionen, GÖTEBORG
Funka Nu AB, STOCKHOLM
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Föreningen Begripsam, Stockholm
Gate Rehab Development AB, Reftele
Hartmann-ScandiCare AB, ANDERSTORP
HD Rehab AB, Lidingö
Hill-Rom Liko Luleå, Luleå
Inera AB, STOCKHOLM
Invacare AB, Spånga
Invacare Rea AB, DIÖ
Komikapp, Varberg
Kommunförbundet Skåne, Lund
Landsorganisationen i Sverige LO, STOCKHOLM
Landstinget Blekinge, KARLSKRONA
Linköpings Universitet, Linköping
Linköpings Universitet ISV, Norrköping
Mercado Medic AB, Lidingö
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
Neuroförbundet, Stockholm
Panthera AB, Spånga
Permobil AB, TIMRÅ
Pernova Hjälpmedel AB, Vindeln
Picomed AB, ÄLVSJÖ
Region Jönköpings län, JÖNKÖPING
RISE AB, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
SKA-rådet, Stockholm
Svenska Brukshundklubben, Farsta
Svenska Logopedförbundet Slof, STOCKHOLM
Svenska Service & Signalhundsförbundet, SOLLEBRUNN
Symbioteq Kvalitet AB, Nacka Strand
Synskadades Riksförbund, Enskede
Tobii Dynavox AB, DANDERYD
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Västra Götalandsregionen Regionkansliet, VÄNERSBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 14 internationella kommittéer
ISO/TC 168, Prosthetics and orthotics
ISO/TC 173, Assistive products
ISO/TC 173/SC 1, Wheelchairs
ISO/TC 173/SC 2, Classification and terminology
ISO/TC 173/SC 3, Aids for ostomy and incontinence
ISO/TC 173/SC 7, Assistive products for persons with impaired sensory functions
ISO/TC 173/WG 1, Assistive products for walking
ISO/TC 173/WG 12, General requirement
ISO/TC 173/WG 9, Assistive products for personal hygiene
CEN/TC 293, Assistive products and accessibility
CEN/TC 293/WG 1, Walking aids
CEN/TC 293/WG 5, Prostheses and orthoses
CEN/TC 293/WG 9, Wheelchairs - Revision of EN 12183 and EN 12184
CEN/TC 452, Assistance Dogs
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Information om internationellt standardiseringsarbete inom ISO TC 173 länkar till arbetsprogram mm hos ISO

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (11.180)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Webinar: Dynamiska kommunikationshjälpmedel

Webinar om ett förslag till ny standardisering för dynamiska kommunikationshjälpmedel som t. ex. samtalsapparater, kommunikationsappar och kommunikationshjälpmedel med ögonstyrning. Ta även del av hur en standard kan användas som gemensam miniminivå i upphandlingar samt säkerställa kvalitet och ge möjlighet till jämförelse.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Joakim Falk
Projektledare
joakim.falk@sis.se

Jenny Acaralp
Projektledare
jenny.acaralp@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektassistent
jenny.vesterberg@sis.se