Standardutveckling · SIS/TK 344

Hjälpmedel

För att tillgodose de behov som äldre och personer med funktionsnedsättning har av säkra och funktionella hjälpmedel utvecklas standarder som underlättar framtagandet av dessa hjälpmedel. Säkra och funktionella hjälpmedel minskar risken för olyckor och ökar brukarens livskvalitet. Kommittéarbetet omfattar bland annat gånghjälpmedel, rullstolar, inkontinensprodukter, ortoser och proteser, hygienhjälpmedel, hjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning, syn- och orienteringsstöd samt andra tillgänglighetsfrågor.

Hjälpmedel, SIS/TK 344 bildades i februari 2007. Standardiseringsarbetet bedrivs på både global och europeisk nivå . Arbetet omfattar bland annat gånghjälpmedel, rullstolar, inkontinens- och stomiprodukter, personlyftar, medicinska reglerbara sängar, kommunikations- och informationsteknologi, klassificering, hjälpmedel för kognitiv tillgänglighet samt hjälpmedel för ökad tillgänglighet i offentliga miljöer som t ex taktila ledstråk och tillgängliga trafiksignaler.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 32 standarder
ISO 24037:2018, Reporting the Cognitive Accessibility of Products and Technologies
ISO 17966, Assistive products for personal hygiene that support users - Requirements and test methods
ISO 23398, Accessible design-Instructions for use of consumer products used by persons with visual impairment
EN ISO 22748, Absorbent incontinence aids for urine and/or faeces - Terminology and classification
ISO 9999, Assistive products for persons with disability - Classification and terminology
ISO 22748, Absorbent incontinence aids for urine and/or faeces - Terminology and classification
ISO 22711, Automatic Urine Disposal Systems - Vocabulary
ISO 21923, Assistive products for persons with disability - Classification and terminology
EN ISO 12182, Assistive products for persons with disability — General requirements and test methods
ISO 21856, Assistive products for persons with disability — General requirements and test methods
EN ISO 19331, Urine absorbing aids - Test method for the determination of the absorption before leakage using an adult mannequin
ISO 19951, Assistive free standing handrails-Requirements and test methods
ISO 19894, Walking trolleys - Requirements and test methods
ISO 19335, Assistive products for persons with disability - Guidelines on how to introduce assistive products for cognitive disabilities
ISO 60601-2:2019, Medical beds for children
ISO 8551, Prosthetics and orthotics - Functional deficiencies - Description of the person to be treated with an orthosis, clinical objectives of treatment, and functional requirements of the orthosis
ISO 8548-2, Prosthetics and orthotics - Limb deficiencies - Part 2: Method of describing lower limb amputation stumps
ISO 23990-32:2018, Weelchair - Part 32: Standard Practice for Wheelchair Castor Durability Testing
ISO 11199, Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna - Krav och provningsmetoder - Del 2: Rollatorer
ISO 11199, Walking aids manipulated by both arms - Requirements and test methods - Part 1: Walking frames
EN 12184, Eldrivna rullstolar och skotrar samt batteriladdare till dessa - Krav och provningsmetoder
EN 12183, Manuella rullstolar - Krav och provningsmetoder
ISO 7176-31, Wheelchairs - Part 31: Lithium-based battery technology
EN ISO 10535, Lyftar för personer med funktionshinder (personlyftar) - Krav och provningsmetoder
ISO 10535, Hoists for the transfer of disabled persons - Requirements and test methods
ISO 21801, Allmän vägledning för kognitiv tillgänglighet
ISO 10542-1, Fastsättningsanordningar för rullstol och dess användare - Del 1: Krav och testmetoder för alla system
ISO 7176-14, Wheelchairs - Part 14: Power and control systems for electrically powered wheelchairs and scooters - Requirements and test methods
ISO 7176-19, Wheelchairs - Part 19: Wheelchairs for use as seats in motor vehicles
ISO 21166_N468, Urine and Faeces Disposal System - Part 1: Vocabulary Urine and Faeces Disposal System - Part 1: Vocabulary
ISO/TS 16840-7, Wheelchair Seating - Part 7: Cushion Heat and Water Vapour Test
ISO 19331, Urine absorbing aids - Test method for the determination of the absorption before leakage using an adult mannequin
Visa fler Visa färre
Utgivet 38 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 11 arbetsgrupper
SIS/TK 344/AG 01, Inkontinens- och stomiprodukter
SIS/TK 344/AG 02, Ortoser och proteser
SIS/TK 344/AG 03, Sängar
SIS/TK 344/AG 04, Personlyftar
SIS/TK 344/AG 05, Gånghjälpmedel
SIS/TK 344/AG 06, Rullstolar
SIS/TK 344/AG 07, Synfrågor / Orienteringsstöd
SIS/TK 344/AG 08, Hygienhjälpmedel
SIS/TK 344/AG 09, Kognition
SIS/TK 344/AG 10, Assistanshundar
SIS/TK 344/AG 11, Klassifikation och terminologi
Visa fler Visa färre
Deltagare 44 företag och organisationer
Abena AB, Växjö
ArjoHuntleigh AB, Malmö
Attends Healthcare AB, Aneby
DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Stockholm
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Etac A/S Etac Supply, Gjøvik
Etac AB, Kista
Etac Supply Center AB, Anderstorp
Fillauer Europe AB, Sollentuna
FKS Föreningen för kognitivt Stöd, Brottby
FKS, föreningen för kognitivt stöd, Brottby
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Föreningen Begripsam, Stockholm
Gate Rehab Development AB, Reftele
Hakle Development AB, Upplands Väsby
Handicare AB, Kista
HARTMANN-ScandiCare AB, Anderstorp
HD Rehab AB, Lidingö
Hill-Rom Liko Luleå, Luleå
Inera AB, Stockholm
Invacare Rea AB, Diö
Kommunförbundet Skåne, Lund
Kristianstads kommun Hjälpmedelscentrum, Kristianstad
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Landstinget Blekinge, Karlskrona
Mercado Medic AB, Lidingö
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, Johanneshov
Neuroförbundet, Stockholm
Panthera AB, Spånga
Permobil AB, Timrå
Pernova Hjälpmedel AB, Vindeln
Region Jönköpings län, Jönköping
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
SKA-rådet, Stockholm
Socialstyrelsen, Stockholm
Svenska Brukshundklubben, Farsta
Svenska Service & Signalhundsförbundet, Sollebrunn
Sveriges Arbetsterapeuter, Nacka
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Symbioteq Kvalitet AB, Nacka Strand
Synskadades Riksförbund, The Swedish Association of the Visually Impaired, Enskede
Västra Götalands läns landsting Tillväxt och Utveckling, Vänersborg
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 14 internationella kommittéer
ISO/TC 168, Prosthetics and orthotics
ISO/TC 173, Assistive products
ISO/TC 173/SC 1/WG 10, Requirements and test methods for electro-technical systems for wheelchairs
ISO/TC 173/SC 2, Classification and terminology
ISO/TC 173/SC 3, Aids for ostomy and incontinence
ISO/TC 173/SC 7, Accessible design
ISO/TC 173/WG 1, Walking aids
ISO/TC 173/WG 10, Assistive products for cognitive disabilities
ISO/TC 173/WG 9, Assistive products for personal hygiene
CEN/TC 293, Assistive products and accessibility
CEN/TC 293/WG 1, Walking aids
CEN/TC 293/WG 10, Revision of EN 12182
CEN/TC 293/WG 5, Prostheses and orthoses
CEN/TC 293/WG 9, Wheelchairs - Revision of EN 12183 and EN 12184
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Information om internationellt standardiseringsarbete inom ISO TC 173 länkar till arbetsprogram mm hos ISO

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning