Standardutveckling · SIS/TK 344

Hjälpmedel

För att tillgodose de behov som äldre och personer med funktionsnedsättning har av säkra och funktionella hjälpmedel utvecklas standarder som underlättar framtagandet av dessa hjälpmedel. Säkra och funktionella hjälpmedel minskar risken för olyckor och ökar brukarens livskvalitet. Kommittéarbetet omfattar bland annat gånghjälpmedel, rullstolar, inkontinensprodukter, ortoser och proteser, hygienhjälpmedel, hjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning, syn- och orienteringsstöd samt andra tillgänglighetsfrågor.

Hjälpmedel, SIS/TK 344 bildades i februari 2007. Standardiseringsarbetet bedrivs på både global och europeisk nivå . Arbetet omfattar bland annat gånghjälpmedel, rullstolar, inkontinens- och stomiprodukter, personlyftar, medicinska reglerbara sängar, kommunikations- och informationsteknologi, klassificering, hjälpmedel för kognitiv tillgänglighet samt hjälpmedel för ökad tillgänglighet i offentliga miljöer som t ex taktila ledstråk och tillgängliga trafiksignaler.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 39 standarder
ISO/TS 16840-7, Wheelchair seating — Part 7: Cushion heat & water vapour testing
ISO 7176-19, Rullstolar - Del 19: Rullstolar avsedda för användning i motorfordon
ISO 7176-14, Rullstolar - Del 14: El- och kontrollsystem för elektriska rullstolar och skotrar - Krav och provmetoder
ISO 21856, Hjälpmedel- Allmänna krav och provningsmetoder
EN ISO 10535, Lyftar för personer med funktionsnedsättning- Krav och provningsmetoder
ISO 9999, Hjälpmedel - Klassificering och terminologi
ISO 17966, Assistive products for personal hygiene that support users - Requirements and test methods
ISO 7176-31, Rullstolar - Del 31: Litium baserad batteriteknologi
EN 12183, Manuella rullstolar - Krav och provningsmetoder
EN 12184, Eldrivna rullstolar och skotrar samt batteriladdare till dessa - Krav och provningsmetoder
ISO 11199-1, Walking aids manipulated by both arms - Requirements and test methods - Part 1: Walking frames
ISO 11199-2, Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna - Krav och provningsmetoder - Del 2: Rollatorer
ISO/NP 21801-2, Cognitive accessibility — Part 2: Reporting the cognitive accessibility of products and technologies
ISO 7176-32, Rullstolar - Del 32: Metod för hållbarhetsprovning av länkhjul avsedda för rullstolar
ISO 60601-2, Medical electrical equipment - Part 2-xx: Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds for children
ISO 24562:2019, Prosthetics - Geometrical aspects of lower limb prosthetic adapters
ISO 16840-3, Wheelchair seating - Part 3: Determination of static, impact and repetitive load strengths for postural support devices
ISO 7176-25, Rullstolar - Del 25: Batterier och batteriladdare för eldrivna rullstolar - Krav och provningsmetoder
EN , Preliminary Work item- Accessible systems for living independently - Guidelines and recommendations
ISO 24669, Water-absorbent polyacrylate in urine absorbing products - Requirements
ISO/TS 16840-15, Wheelchair seating — Part 15: Selection, placement and fixation of flexible postural support devices in seating
ISO 4549, Orthotics — Strength and reliability test methods for lower limb orthoses equipped with a functional ankle joint
EN ISO 21801-2, Cognitive accessibility — Part 2: Reporting the cognitive accessibility of products and technologies
ISO 16840-12, Wheelchair seating — Part 12: Apparatus and method for cushion envelopment testing
EN ISO 21856, Hjälpmedel- Allmänna krav och provningsmetoder
ISO 22523, External limb prostheses and external orthoses - Requirements and test methods
ISO 17069, Tillgänglighet - Överväganden och hjälpmedel för tillgängliga möten
EN ISO 9999, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning - Klassificering och terminologi
ISO 10328, Prosthetics - Structural testing of lower-limb prostheses - Requirements and test methods
ISO 22675, Prosthetics - Testing of ankle-foot devices and foot units - Requirements and test methods
EN , Tactile lettering
ISO 6273, Assistive products — Guidelines for user needs survey of assistive products for persons with impaired sensory functions
ISO 11334-4, Walking aids manipulated by one arm - Requirements and test methods - Part 4: Walking sticks with three or more legs
EN ISO 11334-4, Walking aids manipulated by one arm - Requirements and test methods - Part 4: Walking sticks with three or more legs
ISO 7176-21, Rullstolar - Del 21: Krav och provningsmetoder för elektromagnetisk kompatibilitet för eldrivna rullstolar och scooters, samt batteriladdare.
ISO 8549-2, Prosthetics and orthotics - Vocabulary - Part 2: Terms relating to external limb prostheses and wearers of these prostheses
ISO 16840-6, Sittande i rullstol - Del 6: Med testutrustning fastställa förändringar i sittdynornas egenskaper
ISO/TS 16840 -11, Wheelchair seating - Part 11: The determination of perspiration dissipation characteristics of seat cushions intended to manage tissue integrity
ISO/TS 16840-14, Wheelchair seating — Part 14: Terminology and concepts related to managing external forces to maintain tissue integrity
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 46 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 12 arbetsgrupper
SIS/TK 344/AG 01, Inkontinens- och stomiprodukter
SIS/TK 344/AG 02, Ortoser och proteser
SIS/TK 344/AG 03, Sängar
SIS/TK 344/AG 04, Personlyftar
SIS/TK 344/AG 05, Gånghjälpmedel
SIS/TK 344/AG 06, Rullstolar
SIS/TK 344/AG 07, Synfrågor / Orienteringsstöd
SIS/TK 344/AG 08, Hygienhjälpmedel
SIS/TK 344/AG 09, Kognition
SIS/TK 344/AG 10, Assistanshundar
SIS/TK 344/AG 11, Klassifikation och terminologi
SIS/TK 344/AG 12, Kommunikationshjälpmedel
Visa fler Visa färre
Deltagare 45 företag och organisationer
,
Abena AB, VÄXJÖ
ArjoHuntleigh AB, MALMÖ
Attends Healthcare AB, ANEBY
Dart - Kommunikations och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Göteborg
De Handikappades Riksförbund Stockholmsavdelningen, STOCKHOLM
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Etac AB, KISTA
Etac Supply Center AB, ANDERSTORP
Fillauer Europe AB, SOLLENTUNA
FKS föreningen för kognitivt stöd, Brottby
Folktandvården Västra Götalandsregionen, GÖTEBORG
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Föreningen Begripsam, Stockholm
Gate Rehab Development AB, REFTELE
Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen,
Hartmann - Scandicare AB, ANDERSTORP
HD Rehab AB, LIDINGÖ
Inera AB, STOCKHOLM
Invacare AB, SPÅNGA
Invacare Rea AB, DIÖ
Key2compliance AB, Stockholm
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Landstinget Blekinge, KARLSKRONA
Liko AB, LULEÅ
Linköpings Universitet ISV, Norrköping
Mercado Medic AB, LIDINGÖ
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
Permobil AB, TIMRÅ
Picomed AB, ÄLVSJÖ
Riksföreningen Jag, STOCKHOLM
RISE AB, Borås
RISE AB, Borås
Rolln'stroll AB, Stockholm
Skånes Kommuner, Lund
Skånes Kommuner, LUND
Svenska Brukshundklubben, FARSTA
Svenska Logopedförbundet Slof, STOCKHOLM
Svenska Service & Signalhundsförbundet, SOLLEBRUNN
Sveriges Arbetsterapeuter, Nacka
Synskadades Riksförbund, ENSKEDE
Tobii Dynavox AB, DANDERYD
Uppsala Universitet, Fagersta
Västra Götalandsregionen Hjälpmedelscentralen, MÖLNDAL
Västra Götalandsregionen Regionkansliet, VÄNERSBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 42 internationella kommittéer
ISO/TC 168, Prosthetics and orthotics
ISO/TC 173, Assistive products
ISO/TC 173/SC 1, Wheelchairs
ISO/TC 173/SC 2, Classification and terminology
ISO/TC 173/SC 3, Aids for ostomy and incontinence
ISO/TC 173/SC 7, Assistive products for persons with impaired sensory functions
ISO/TC 173/WG 1, Assistive products for walking
ISO/TC 173/WG 12, General requirement
ISO/TC 173/WG 9, Assistive products for personal hygiene
CEN/TC 293, Assistive products and accessibility
CEN/TC 293/WG 1, Walking aids
CEN/TC 293/WG 12, Accessibility
CEN/TC 293/WG 13, Tactile lettering
CEN/TC 293/WG 5, Prostheses and orthoses
CEN/TC 293/WG 9, Wheelchairs - Revision of EN 12183 and EN 12184
CEN/TC 452, Assistance Dogs
SIS/TK 344/AG 04, Personlyftar:

ISO/TC 173/WG 13, Hoists for transfer of persons

SIS/TK 344/AG 01, Inkontinens- och stomiprodukter:

ISO/TC 173/SC 3, Aids for ostomy and incontinence

ISO/TC 173/SC 3/WG 2, Urinary absorbing aids

SIS/TK 344/AG 02, Ortoser och proteser:

CEN/TC 293/WG 5, Prostheses and orthoses

ISO/TC 168, Prosthetics and orthotics

SIS/TK 344/AG 05, Gånghjälpmedel:

CEN/TC 293/WG 1, Walking aids

ISO/TC 173/WG 1, Assistive products for walking

SIS/TK 344/AG 07, Synfrågor / Orienteringsstöd:

ISO/TC 173/SC 7, Assistive products for persons with impaired sensory functions

SIS/TK 344/AG 08, Hygienhjälpmedel:

ISO/TC 173/WG 9, Assistive products for personal hygiene

SIS/TK 344/AG 09, Kognition:

ISO/TC 173/WG 10, Assistive products for cognitive disabilities

SIS/TK 344/AG 10, Assistanshundar:

CEN/TC 452, Assistance Dogs

CEN/TC 452/WG 1, Terminology

CEN/TC 452/WG 2, Lifetime welfare

CEN/TC 452/WG 3, Competencies for assistance dogs’ professionals

CEN/TC 452/WG 4, Training and assessment

CEN/TC 452/WG 5, Client Services

CEN/TC 452/WG 6, Accessibility and Universal Access

SIS/TK 344/AG 11, Klassifikation och terminologi:

ISO/TC 173/SC 2, Classification and terminology

ISO/TC 173/SC 2/WG 12, Classification and terminology of assistive products for persons with disability

SIS/TK 344/AG 06, Rullstolar:

,

CEN/TC 293/WG 9, Wheelchairs - Revision of EN 12183 and EN 12184

ISO/TC 173/SC 1, Wheelchairs

ISO/TC 173/SC 1/WG 1, Test methods

ISO/TC 173/SC 1/WG 10, Requirements and test methods for electro-technical systems for wheelchairs

ISO/TC 173/SC 1/WG 11, Wheelchair seating

ISO/TC 173/SC 1/WG 6, Wheelchair restraint systems

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Information om internationellt standardiseringsarbete inom ISO TC 173 länkar till arbetsprogram mm hos ISO

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (11.180)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Webinar: Dynamiska kommunikationshjälpmedel

Webinar om ett förslag till ny standardisering för dynamiska kommunikationshjälpmedel som t. ex. samtalsapparater, kommunikationsappar och kommunikationshjälpmedel med ögonstyrning. Ta även del av hur en standard kan användas som gemensam miniminivå i upphandlingar samt säkerställa kvalitet och ge möjlighet till jämförelse.

Sammanfattning våren 2021 inom medtech området

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för våren 2021.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning Våren 2021(pdf).

Samarbete med WHO - Global vägledning vid upphandling av hjälpmedel

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Joakim Falk
Projektledare
joakim.falk@sis.se

Jenny Acaralp
Projektledare
jenny.acaralp@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektassistent
jenny.vesterberg@sis.se