Nyhet · 2020-09-04

Nytt standardiseringsarbete inom dynamiska hjälpmedel

Nu startar ett svenskt standardiseringsarbete som handlar om dynamiska hjälpmedel. Projektledare på SIS är Alexandra Antoni.

Kan du berätta mer?

– Dynamiska kommunikationsmedel är it-baserade hjälpmedel som används för att kommunicera, dvs förmedla eller förstå information eller ha ett socialt utbyte. Det vi tar fram en standard för nu är en extrautrustad och anpassad surfplatta som kan sättas fast på en tex elrullstol och som användaren ska kunna ha med sig överallt. Det ställer förstås krav på robusthet och tålighet, batteri och laddningssäkerhet, funktionalitet som programvara, ljudvolym mm.

– Arbetet har just startat. Det är ett perfekt tillfälle för organisationer som vill delta och påverka arbetet att gå med nu. Vi har representanter från företag, myndigheter, landsting, professionsföreningar och användare och välkomnar fler in i arbetet.

Finns det inte redan standarder för detta?

– Nej, det saknas standarder för denna typ av hjälpmedel.

Vem eller vilka ska använda sig av standarden?

– En standard kan säkerställa kvaliteten, pålitligheten och säkerheten för användare som är beroende av hjälpmedlet för att kunna kommunicera. Det hjälper också upphandlare och hjälpmedelscentraler att jämföra olika produkter. En standard kan också ställa krav på eftermarknadshantering och support.

När blir standarden klar?

– Arbetet startar nu så det dröjer nog ett par år innan det är klart. Vi kommer även att på sikt undersöka möjligheten föreslå detta som en internationell standard.

Aktuell teknisk kommitté 

SIS/TK 344 Hjälpmedel

Kontaktperson

Alexandra Antoni, projektledare SIS, alexandra.antoni@sis.se