Standard Svensk standard · SS-ISO 7176-3:2013

Rullstolar - Del 3: Bestämning av bromsars effektivitet (ISO 7176-3:2012, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 7176-3:2012 specifies test methods for the measurement of the effectiveness of brakes of manual wheelchairs and electrically powered wheelchairs, including scooters, intended to carry one person, with a maximum speed not exceeding 15 km/h. It also specifies disclosure requirements for the manufacturer.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Hjälpmedel vid förflyttning (11.180.10) Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rullstolar, SIS/TK 344/AG 06

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-90091

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-05-15

Antal sidor: 28